27/10/2021

I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Download Tại đây II. CHUYÊN ĐỀ: MÔ HÌNH TỔ CHỨC ĐẢNG CỦA TKV; NỘI ...

27/10/2021

Dịch vụ đặt lịch khám bệnh qua điện thoại Với mong muốn giảm thời gian chờ khám, đồng thời giúp người bệnh chủ động hơn khi đến khám chữa bệnh, từ cuối năm 2020, Bệnh ...

27/10/2021

Chi tiết các tiêu chí phân loại 4 cấp độ dịch COVID-19 TPO - Dựa trên những tiêu chí này, các địa phương sẽ phải đảm bảo một số biện ...

27/10/2021

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG COVID-19 CHỦNG MỚI TT NỘI DUNG VĂN BẢN NGUỒN TIN VĂN BẢN I Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2021 về việc ban hành "Sổ tay hướng ...

CHỈ ĐẠO TUYẾN
27/10/2021

Phong tỏa vô tội vạ Nguyễn Lân Hiếu Bác sĩ Cảm xúc khi thấy những rào chắn đầu ...