28/09/2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN THAN – KHOÁNG SẢN LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025           Ngày 18/3/2020 tại Bệnh viện Than – ...

28/09/2020

Sáng nay 20/4, tại Hà Nội,  Bệnh viện Than - Khoáng sản đã tổ chức Lễ gắn biển công trình "Trung tâm điều trị bệnh nghề nghiệp và ...

28/09/2020

Bộ Y tế đề nghị Hà Nội tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống, dịch Covid-19 AN NHIdientu@hanoimoi.com.vn Khoanh vùng khu vực sinh sống ...

28/09/2020

LỚP ĐÀO TẠO Y TẾ CƠ SỞ NĂM 2020   Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện Than – Khoáng sản được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng ...

28/09/2020

LỄ BÁO CÔNG VÀ VÀO LĂNG VIẾNG BÁC CỦA ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN THAN – KHOÁNG SẢN    Tiết Thu Hà Nội những ngày này thật ...

28/09/2020

HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA ĐOÀN THANH NIÊN BỆNH VIỆN THAN – KHOÁNG ...