Thứ năm, 06 Tháng 7 2023 02:43

Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023

Written by
Rate this item
(0 votes)

Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

 

Tải văn bản chi tiết tại link: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-14-2023-TT-BYT-trinh-tu-xay-dung-gia-goi-thau-mua-sam-hang-hoa-trang-thiet-bi-562762.aspx

Read 885 times Last modified on Thứ năm, 06 Tháng 7 2023 02:47
Login to post comments