Thứ sáu, 03 Tháng 4 2020 07:36

Văn bản chỉ đạo TKV

Written by
Rate this item
(0 votes)
TT Số văn bản Ngày văn bản Tên văn bản Nơi  phát hành Tải xuống
1 Số: 176/QĐ-TKV 03/02/2020 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Tập đoàn TKV  Download
2 Số: 09 a /KH-TKV 03/02/2020 Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trong Tập đoàn TKV Tập đoàn TKV  Download
3 Số: 13/TB-TKV 07/02/2020 Thông báo kết luận của Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải tại cuộc họp trực tuyến đánh giá ảnh hưởng của dịch cúm Corona đến hoạt động SXKD của TKV Tập đoàn TKV Download
4 Số: 32/TB-TKV 05/3/2020 Thông báo số 1 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TKV Tập đoàn TKV  Download
5 Số: 34/TB-TKV 07/3/2020 Thông báo số 2 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TKV Tập đoàn TKV  Download
6 Số: 38/TB-TKV 11/3/2020 Thông báo số 3 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TKV Tập đoàn TKV

Link 1 

Download

Link 2

Download

7 Số: 45/TB-TKV 29/3/2020 Thông báo số 4 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TKV Tập đoàn TKV  Download
8 Số: 53/TB-TKV 30/3/2020 Thông báo số 5 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TKV Tập đoàn TKV

Link 1 

Download

Link 2

Download

9 Số: 54/TB-TKV 31/3/2020 Thông báo số 6 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TKV Tập đoàn TKV  Download
10 Số: 1517/TKV-TCNS 01/4/2020 Về việc báo cáo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của TKV Tập đoàn TKV

Link 1 

Download

Link 2 

Download

Link 3 

Download

Link 4

Download

 11  Số: 78/TB-TKV  12/05/2020  Thông báo số 7 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TKV  Tập đoàn TKV  Download

trang tin byt

Read 5642 times Last modified on Thứ ba, 19 Tháng 5 2020 09:38
Login to post comments