Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 08:54

Tham luận của Bệnh viện Than tại Hội nghị NLĐ TKV

Written by
Rate this item
(0 votes)

     

  TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM                             Độc lập – Tự do – hạnh phúc

BỆNH VIỆN THAN - KHOÁNG SẢN                            

                                                                   Hà nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020.  

 

THAM LUẬN

Tại Hội nghị người lao động TKV năm 2020

Về Kết quả thực hiện đổi mới công tác rửa phổi cho người lao động

Và mở rộng đối tượng rửa phổi

______________________

 

I. Các chỉ tiêu hoạt động chủ yếu năm 2020 :

1. Chỉ tiêu chuyên môn :

- Không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn quản lý.

- Rửa phổi : 350 lượt.

- Điều dưỡng sau rửa phổi : 438 lượt.

- Các chỉ tiêu chuyên môn bệnh viện vượt 5-10% so với năm 2019.

- Khám sức khoẻ cán bộ, khám sức khoẻ định kỳ : 98.000 lượt.

2. Chỉ tiêu tài chính :

- Doanh thu : 105 tỷ đồng/năm.

- Tiền lương bình quân : 10,5 triệu đồng/người/tháng.

 

II. Nội dung tham luận :

Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Y tế và Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Bệnh viện Than - Khoáng sản đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đưa kỹ thuật rửa phổi ( được chuyển giao từ Viện điều dưỡng Bắc Đới Hà - Trung Quốc ) vào thực hiện từ tháng 11/2004. Ngày 09/5/2006, Bộ Y tế có Quyết định số 1602/QĐ-BYT về việc “Ban hành Quy trình kỹ thuật súc rửa phổi” và ngày 23/5/2006, Bộ Y tế đã có Quyết định số 1821/QĐ-BYT về việc “Công nhận Trung tâm y tế lao động ngành Than đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật súc rửa phổi”. Đến ngày 04/10/2016, Bộ Y tế đã có Quyết định số 5554/QĐ-BYT về việc “Ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật Rửa phổi toàn bộ” thay thế Quyết định số 1602/QĐ-BYT ban hành ngày 09/5/2006.

Đến hết tháng 6/2020, Bệnh viện Than - Khoáng sản đã thực hiện điều trị rửa phổi cho 2897 lượt, đảm bảo an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao sức khoẻ cho người lao động, giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp cấp và mãn tính cho các trường hợp mắc bệnh bụi phổi nghề nghiệp.

1.Kết quả thực hiện đổi mới công tác rửa phổi cho người lao động :

1.1. Về cơ sở vật chất :

- Tháng 02 năm 2017, Bênh viện Than - Khoáng sản đã làm Lễ khánh thành “Trung tâm điều trị bệnh nghề nghiệp và khám chữa bệnh chất lượng cao” trong đó có Khu điều trị bệnh bụi phổi nghề nghiệp với đủ máy móc, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng tiện nghi, hiện đại có thể đảm bảo thực hiện được 500 ca rửa phổi/năm.

1.2. Về nguồn nhân lực :

Với đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng-kỹ thuật viên hiện nay của Khoa Điều trị bệnh nghề nghiệp có thể đảm bảo thực hiện được 350 – 400 ca rửa phổi/năm ( bố trí tối đa 02 ca/ngày ). Từ năm 2025 có thể thực hiện 450-500 ca rửa phổi/năm ( bố trí tối đa 02 kíp rửa phổi/ngày ).

1.3. Về Quy trình Điều trị và Điều dưỡng sau rửa phổi :

Ngày 10/10/2019, Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 1798/QĐ-TKV về việc “Phê duyệt chi phí rửa phổi cho người lao động” và ngày 12/5/2020, Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 867/QĐ-TKV thay thế Quyết định số 1798 trong đó giao cho Bệnh viện Than - Khoáng sản vừa tổ chức Điều trị rửa phổi đồng thời tổ chức Điều dưỡng-Phục hồi chức năng sau rửa phổi cho người lao động. Với Quy trình điều trị và điều dưỡng-phục hồi chức năng tại chỗ đã đảm bảo về mặt chuyên môn, giúp cho người bệnh phục hồi sức khoẻ nhanh chóng, hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian điều trị-điều dưỡng so với Quy trình trước đây.

1.4. Về chuyên môn :

- Bệnh bụi phổi than được công nhận là bệnh bụi phổi nghề nghiệp từ năm 2014.

- Kỹ thuật điều trị Rửa phổi toàn bộ : Đã cải tiến và áp dụng một số kỹ thuật cho phù hợp với đặc điểm giải phẫu-sinh lý của người Việt Nam để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

- Điều dưỡng-Phục hồi chức năng : Áp dụng các kỹ thuật mới nhất và hiệu quả nhất về điều dưỡng-phục hồi chức năng hô hấp và toàn thân đã được Bộ Y tế ban hành.

1.5. Về Kế hoạch gọi rửa phổi :

- Tập đoàn đã chỉ đạo Bệnh viện Than – Khoáng sản Xây dựng kế hoạch gọi rửa phổi của năm tiếp theo ( chia theo tháng ) cùng kỳ với Xây dựng kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh của TKV, báo cáo Tập đoàn phê duyệt làm cơ sở phân bổ chỉ tiêu để các đơn vị chủ động trong điều hành và bố trí lao động ( bắt đầu thực hiện từ năm 2020 ).

2. Mở rộng đối tượng rửa phổi :

2.1. Quyết định của Bộ Y tế :

Tại quyết định số 5554/QĐ-BYT ngày 04/10/2016 của Bộ Y tế đã có chỉ định mở rộng đối tượng được rửa phổi như sau :

- Viêm phế quản mãn tính đơn thuần, do bụi ( mã bệnh : J41 – J42 ).

- Những người làm các nghề có tiếp xúc với bụi từ 5 năm trở lên như : Bụi than, nhôm, bô-xit; bụi đá, thạch anh, phấn, cát, bụi may mặc, bụi gỗ.v.v. ( mã bệnh từ J60 – J67 ).

- Các thể bệnh bụi phổi do silic được giám định đến 2/2 p,q ( mã bệnh J62 ).

- Hít phải các chất vô cơ hay hữu cơ : ( mã bệnh : J68 – J69 ).

- Bệnh tích tụ protein phế nang ( áp dụng cho những người từ 18 tuổi trở lên ) ( mã bệnh : J84 ).

2.2. Công văn của Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam :

Tại mục 1.2 tại công văn số 5274/TKV-TCNS ngày 22/10/2019 của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về “Hướng dẫn thực hiện chế độ rửa phổi cho người lao động” đã nêu rõ về đối tượng được gửi đi rửa phổi như sau :

a, Người lao động mắc bệnh bụi phổi nghề nghiệp.

b, Thợ lò có thời gian làm việc thường xuyên trong hầm lò từ 20 năm trở lên.

c, Khuyến khích các đơn vị mở rộng đối tượng cử đi rửa phổi toàn bộ đối với những người làm nghề có tiếp xúc với bụi từ 05 năm trở lên như bụi than, nhôm, bô-xít (kinh phí do đơn vị chi trả từ nguồn Quỹ phúc lợi và các nguồn quỹ hợp pháp khác của đơn vị).

3. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 :

3.1. Kết quả thực hiện :

Tổng số công nhân gọi lên

rửa phổi

Số trường hợp đủ điều kiện rửa phổi Số trường hợp không đủ điều kiện rửa phổi
Số lượng Tỷ lệ(%) Số lượng Tỷ lệ (%)
166 118 71 48 29

 

3.2. Những trường hợp không đủ điều kiện rửa phổi :

Tổng số Không đủ sức khoẻ

Đến Bênh viện nhưng Xin hoãn/không

rửa phổi

Công ty có quyết định song không đến

bệnh viện

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)
48 30 62,5 09 18,75 09 18,75

 

4. Đề xuất :

Công nghệ Rửa phổi toàn bộ đã được đưa vào thực hiện tại Bệnh viện Than-Khoáng sản 16 năm ( 2004 – 2020 ) với gần 3000 ca rửa phổi an toàn tuyệt đối với hiệu quả đã được chứng minh qua thực tế. Đây là một chủ trương, chính sách nhân văn, tốt đẹp của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đối với người lao động, đặc biệt là đối tượng thợ lò ( Không có Doanh nghiệp nào trong nước cũng như nước ngoài thực hiện được ). Tuy nhiên, việc thụ hưởng chính sách cũng như thực hiện điều trị phải trên tinh thần tự nguyện của người lao động. Để hạn chế các trường hợp không đủ điều kiện rửa phổi với các lý do nêu trên, Bệnh viện Than – Khoáng sản xin phép đề xuất một số ý kiến sau :

4.1. Lãnh đạo các công ty và Ban chấp hành công đoàn các công ty cần phối hợp để tuyên truyền trong đội ngũ người lao động về chủ trương, chính sách nhân văn, tốt đẹp của Tập đoàn đối với người lao động trong công tác điều trị Bệnh nghề nghiệp để người lao động có tư tưởng thoải mái, tự nguyện khi được hưởng chính sách phúc lợi của Tập đoàn.

4.2. Đề nghị Y tế các đơn vị khám sàng lọc các trường hợp không đủ điều kiện sức khoẻ trước khi gửi công nhân đi rửa phổi; tư vấn cho người lao động thực hiện rửa phổi càng sớm càng tốt ( Nội dung này đã được Bệnh viện Than – Khoáng sản tập huấn cho Y tế các đơn vị nhiều năm nay ).

Trên đây là nội dung báo cáo tham luận của Bệnh viện Than – Khoáng sản tại Hội nghị người lao động Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2020.

Trân trọng cảm ơn !

                                                         Người trình bày :

                                                         Trần Quang Lương,

                                                         Giám đốc Bệnh viện

Read 437 times Last modified on Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 09:12
Login to post comments