Thứ năm, 29 Tháng 4 2021 07:08

Văn bản chỉ đạo phòng, chống covid-19 chủng mới - 2021

Written by
Rate this item
(0 votes)

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG COVID-19 CHỦNG MỚI

TT NỘI DUNG VĂN BẢN NGUỒN TIN VĂN BẢN
I Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2021 về việc ban hành "Sổ tay hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SAR-COVI-2 dương tính". https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-5053-QD-BYT-2020-Huong-dan-truy-vet-nguoi-tiep-xuc-voi-nguoi-co-SARS-CoV-2-duong-tinh-458622.aspx
1 Ban Bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm 5K trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, bùng phát https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-keu-goi-nguoi-dan-dong-long-quyet-tam-phong-chong-dich-covid-19-n190804.html
2 Công điện 541/CĐ-TTg 23/4/2021 về tăng cường thực hiện, phòng chống dịch Covid-19 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Cong-dien-541-CD-TTg-2021-tang-cuong-thuc-hien-phong-chong-dich-benh-COVID19-471974.aspx
3 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm Vắc xin Covid -19 https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-1966-qd-byt-huong-dan-dieu-tri-hoi-chung-dong-mau-sau-khi-tiem-vac-xin-covid-19-201328-d1.html
4 Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng vi rút Corona mới https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-2008-qd-byt-2021-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-covid-19-do-chung-moi-201427-d1.html
5

Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6847912-135
6 Quyết định ban hành “Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2” https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8299
7 Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của UBND TP Hà Nội về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Cong-dien-06-CD-UBND-2021-tam-dung-hoat-dong-khong-thiet-yeu-de-chong-COVID19-Ha-Noi-472899.aspx
8 Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-dien-583-cd-byt-thuc-hien-nghiem-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-201544-d6.html
9 Công văn số 3545/UBND-VP ngày 30/4/2021 của UBND thành phố Hạ Long về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới.  https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/quang-ninh-dung-hoat-dong-cac-co-so-kinh-doanh-karaoke-vu-truong-tai-tp-ha-long-d154441.html
10 Công văn số 3377/BYT-KCB ngày 26/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.  https://thuvienphapluat.vn/cong-van/The-thao-Y-te/Cong-van-3377-BYT-KCB-2021-phong-chong-dich-COVID-19-tai-co-so-kham-chua-benh-tu-nhan-472205.aspx

11 Chỉ thị số 09/CT-TU ngày 03/5/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202105/tang-cuong-lanh-dao-chi-dao-trien-khai-dot-cao-diem-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi-2531575/
12 Công văn số 2632/UBND-DL1 ngày 02/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai cách lý đối với người về từ vùng dịch.  https://www.quangninh.gov.vn/So/sodulich/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=1097
13 Công văn số 2687/UBND-DL1 ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.  https://www.quangninh.gov.vn/Trang/van-ban-chi-dao.aspx?Search=VB&Page=2
14 Công văn số 2634/UBND-DL1 ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai cách lý, xét nghiệm đối với người về từ vùng dịch.  https://www.quangninh.gov.vn/So/sogiaothongvantai/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=1775
15 Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
 https://luatvietnam.vn/y-te/chi-thi-11-ct-ubnd-ha-noi-thuc-hien-quyet-liet-cac-bien-phap-phong-chong-covid-19-201694-d2.html
16 Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19.  https://vncdc.gov.vn/cong-dien-so-600cd-bcd-ngay-552021-ve-viec-dieu-chinh-thoi-gian-cach-ly-tap-trung-thoi-gian-quan-ly-sau-khi-ket-thuc-cach-ly-tap-trung-va-xet-nghiem-phong-chong-dich-covid-9-nd16053.html
17 Quyết định số 2244/CĐ-BCĐQG ngày 05/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở Kim Chung. https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-2244-qd-bcdqg-cach-ly-y-te-benh-vien-nhiet-doi-trung-uong-co-so-kim-chung-201692-d1.html
18 Công văn số 438/KCB-NV ngày 05/5/2021 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc thực hiện cách ly y tế tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương từ 8h00 ngày 05/5/2021.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-438-kcb-nv-cach-ly-y-te-tai-benh-vien-nhiet-doi-trung-uong-tu-05-5-2021-201693-d6.html
19 Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/Cong-dien-597-CD-BCD-2021-quan-ly-sau-khi-ket-thuc-cach-ly-tap-trung-phong-chong-COVID-19-473127.aspx
20 Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc hướng dẫn, bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung  https://vanbanphapluat.co/cong-van-425-cv-bcd-2021-huong-dan-ban-giao-quan-ly-sau-khi-hoan-thanh-cach-ly-tap-trung

 

21 7 điều người kết thúc cách ly tập trung 21 ngày phải làm để phòng chống COVID-19  https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6851640-38
22 Văn bản số 3740/BYT-TB-CT ngày 06/5/2021 của Bộ y tế về việc danh sách các sinh phẩm/ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Sars-Cov-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu.  https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/cong-van-3740-byt-tb-ct-danh-sach-trang-thiet-bi-y-xet-nghiem-vi-rut-sars-cov-2-201719-d6.html
23 Quyết định số 1070/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ y tế ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021.  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1070-QD-BYT-2021-Ke-hoach-Phong-chong-dich-benh-truyen-nhiem-464942.aspx
24 Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2021 của Bộ y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.  https://moh.gov.vn/web/dich-benh/huong-dan-chuyen-mon/-/asset_publisher/NxZAa8ST2KXb/content/quyet-inh-so-237-q-byt-ngay-31-01-2020-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-ap-ung-voi-tung-cap-o-dich-benh-viem-uong-ho-hap-cap-do-chung-moi-cua-vi-rut-corona-n
24 Quyết định số 2022/QĐ-BYT ngày 28/4/2021 của Bộ y tế về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SAR-COVI-2. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2022-QD-BYT-2021-huong-dan-su-dung-sinh-pham-xet-nghiem-SARS-CoV-2-472469.aspx
25 Văn bản số 3775/BYT-KCB ngày 06/5/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  https://thuvienphapluat.vn/cong-van/The-thao-Y-te/Cong-van-3377-BYT-KCB-2021-phong-chong-dich-COVID-19-tai-co-so-kham-chua-benh-tu-nhan-472205.aspx
26 Văn bản số 17/TB-BCĐ 06/5/2021 của Ban chỉ đạo PCH Covid-19 tỉnh Thái Bình.  https://thaibinh.gov.vn/tin-tuc/van-ban-chinh-sach-moi
27 Văn bản số 1219/UBND-KGVX ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.  http://bacninh.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh
28 Thông cáo báo chí tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh của Sở y tế Bắc Ninh.
29 Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Thái Bình về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.  https://thaibinh.gov.vn/
30 Quyết định số 939/QĐ-BVK ngày 07/5/2021 của Bệnh viện K về việc tạm thời phong tỏa các đơn vị phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện K.  http://bvdkht.vn/news/view/Khan-truong-ra-soat,-cach-ly-cac-truong-hop-benh-nhan,-nguoi-nha-benh-nhan-di-kham-va-dieu-tri-tai-Benh-vien-K/

 

31 Văn bản số 2696/UBND-DL1 ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch để phòng chống dịch Covid-19.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-2696-ubnd-dl1-201737-d2.html
32 Công điện số 615/CĐ-BYT ngày 07/5/2021 về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm Covid-19 tại các Bệnh viện.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-dien-615-cd-byt-2021-chu-dong-xet-nghiem-covid-19-tai-cac-benh-vien-201815-d6.html
33 Công văn số 454/KCB-QLCL&CDT ngày 07/5/2021 của Cục quản lý khám, chữa bệnh Bộ y tế về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng xét nghiệm Sars-Cov-2 trong bệnh viện, cơ sở y tế.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-454-kcb-qlclcdt-201824-d6.html
34 Thông báo hỏa tốc số 195-TB/TU ngày 07/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 07/5/2021.  http://www.vksquangninh.gov.vn/tin-ho-t-d-ng-xd-nganh/xay-d-ng-nganh
35 Công văn số 2751/UBND-DL1 ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  https://www.quangninh.gov.vn/Trang/van-ban-chi-dao.aspx
36 Công văn hỏa tốc số 367/DP-DT ngày 07/5/2021 của Cục y tế dự phòng về việc rà soát, cách ly người về từ khu vực có dịch.  https://suckhoedoisong.vn/hoa-toc-bo-y-te-yeu-cau-ra-soat-cach-ly-nguoi-den-dieu-tri-tai-benh-vien-k-tu-22-4-6-5-n191890.html
37 Công văn hỏa tốc số 1858/SYT-NVY ngày 07/5/2021 của Sở y tế Quảng Ninh về việc tổ chức rà soát tất cả các trường hợp đến, trở về từ bệnh viện có ca mắc Covid-19.  http://www.soytequangninh.gov.vn/GD_WS/VBCD.aspx
38 Công văn số 1874/SYT-NVY ngày 09/5/2021 của Sở y tế Quảng Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung rà soát các trường hợp đến, trở về từ bệnh viện có ca mắc Covid-19.
 http://www.soytequangninh.gov.vn/GD_WS/VBCD.aspx
39 Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10/8/2021 về việc triển khai xét nghiệm SAR-Covi2 trong tình hình mới.  https://thuvienphapluat.vn/cong-van/The-thao-Y-te/Cong-van-3848-BYT-DP-2021-trien-khai-xet-nghiem-SAR-CoV-2-trong-tinh-hinh-moi-473699.aspx
40 Công văn hỏa tốc số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc tăng cường phòng, chống Covid-19 tại CSSXKD, khu CN.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-3836-cv-bcd-tang-cuong-phong-chong-covid-19-tai-co-so-san-xuat-khu-cong-nghiep-201837-d6.html
41  Công văn hỏa tốc số 628/CV-BCĐQG ngày 10/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc khẩn trương thực hiện giãn cách và tăng cường xét nghiệm tại các bệnh viện trực thuộc Bộ y tế, trường đại học và tuyến cuối.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-dien-628-cd-bcdqg-gian-cach-va-tang-cuong-xet-nghiem-covid-19-tai-cac-benh-vien-201889-d6.html

 

42 Công văn số 472/KCB –NV ngày 10/5/2021 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-3302
43 Công văn khẩn số 466/KCB -NV ngày 10/5/2021 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người khuyết tật.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-466-kcb-phcngd-tang-cuong-phong-chong-dich-covid-19-doi-voi-nguoi-khuyet-tat-201877-d6.html
44 Công văn số 1408/UBND-KGVX ngày 11/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch Covid-19.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-1408-ubnd-kgvx-ha-noi-tam-dung-mot-so-hoat-dong-co-nguy-co-lay-lan-dich-covid-19-201915-d2.html
45 Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 liên quan các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Cụm công nghiệp và tại cơ sở khám chữa bệnh.  https://caugiay.hanoi.gov.vn/phong-chong-dich-benh-do-virus-ncov/-/view_content/6345613-tang-cuong-mot-so-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-lien-quan-den-khu-cong-nghiep-khu-che-xuat-cum-cong-nghiep-va-tai-co-so-kham-chua-benh.html
46 Công văn hỏa tốc số 17/CV-BCĐ ngày 13/5/2021 của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội về việc tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-17-cv-bcd-2021-ha-noi-tam-dung-mot-so-hoat-dong-de-phong-chong-lay-lan-covid-19-202044-d2.html
47 Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 12/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19.  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/Chi-thi-06-CT-BYT-2021-tang-cuong-bien-phap-phong-chong-va-kiem-soat-dich-COVID-19-473966.aspx
48 Công văn khẩn số 146/SYT-NVY ngày 14/5/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến thành phố Đà Nẵng.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-146-syt-nvy-2021-ra-soat-quan-ly-xet-nghiem-nguoi-tung-den-da-nang-202145-d2.html
49 Công văn hỏa tốc số 4017/UBND ngày 14/5/2021 của UBND thành phố Hạ Long về việc thực hiện một số biện pháp kiểm soát để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
50 Trong cộng đồng đã có mầm bệnh, phải sẵn sàng ‘trực chiến’  https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6847912-159
51  Công điện số 668/CĐ-BYT ngày 16/5/2021 của Bộ y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8349

 

52 Công văn số 1588/LĐTBXH-LĐVL ngày 17/5/2021 của Sở lao động TB&XH tỉnh Quảng Ninh về việc tập trung triển khai tuần cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm tổ chức an toàn, thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
53 Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.  https://hanoi.gov.vn/chidaodieuhanh
54 Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp.  https://moh.gov.vn/documents/174521/0/cong-dien-680-cd-ttg-dam-bao-an-toan-covid-19-trong-khu-cong-nghiep.pdf/02aeb8ad-f434-467e-8dad-641280572922
55 Công văn hỏa tốc số 1597/UBND ngày 25/5/2021 của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan.

https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-1597-ubnd-kgvx-2021-ha-noi-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-covid-19-202614-d2.html

56 Công điện số 749/CĐ-BCĐQG ngày 26/5/2021 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc khẩn trương rà soát và tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị người bệnh Covid-19 tại các địa phương theo đúng phương châm "4 tại chỗ".  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-dien-749-cd-bcdqg-tang-cuong-nang-luc-cap-cuu-dieu-tri-nguoi-benh-covid-19-202621-d6.html
57 Thông báo số 07/TB-BCĐ ngày 26/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 25/5/2021.
58 Công văn số 3258/UBND-DL1 ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai một số biện pháp đảm bảo phòng chống dịch.
59 Công văn khẩn số 4352/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách lý, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.  https://thuvienphapluat.vn/cong-van/The-thao-Y-te/Cong-van-4352-BYT-MT-2021-huong-dan-cach-ly-xet-nghiem-trong-nha-may-xi-nghiep-475702.aspx
60 Công văn số 1639/UBND-KGVX ngày 28/5/2021 của UBND TP Hà Nội về việc triền khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-1639-ubnd-kgvx-ha-noi-nhiem-vu-cap-bach-phong-chong-covid-202808-d2.html
61 Công điện số 809/CĐ-BYT ngày 01/6/2021 của Bộ y tế về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh Covid-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bản.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-dien-809-cd-byt-ra-soat-xet-nghiem-nhanh-ca-benh-covid-19-nghi-ngo-202935-d6.html

 

62 Công văn số 4423/BYT-KCB ngày 31/5/2021 của Bộ y tế về việc điều động nhân lực tham gia điều trị người bệnh Covid-19 nặng tại Bắc Giang.
63 Công văn số 4414/BYT-KCB ngày 31/5/2021 của Bộ y tế về việc hỗ trợ tỉnh Bắc Giang triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
64 Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-dien-12-cd-ubnd-2021-ha-noi-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-covid-19-203017-d2.html
65 Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc ban hành "Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19".  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2686-QD-BCDQG-2021-bien-phap-hanh-chinh-trong-phong-chong-dich-dich-Covid-19-476067.aspx
66 Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 về việc ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp"  https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-2787-qd-byt-2021-phuong-an-phong-dich-o-kcn-203174-d1.html
67 Quyết định số 2910/QĐ-BYT ngày 13/6/2021 cùa Bộ y tế về việc thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ y tế để hỗ trợ chống dịch Covid-19 (lần 2) tại Thành phố Hồ Chí Minh.  https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-2910-qd-byt-thanh-lap-bo-phan-thuong-truc-ho-tro-chong-dich-covid-19-tai-tp-hcm-203636-d1.html
68 Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.  https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8413
69 Công văn hỏa tốc số 1942/UBND-KGVX ngày 21/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.  https://luatvietnam.vn/chinh-sach/cong-van-1942-ubnd-kgvx-ha-noi-ve-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi-204026-d2.html
70 Công văn 5072/BYT-KCB kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong các cơ sở KCB
 
 
71 Công văn hỏa tốc số 251/TB-TU ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy Quàng Ninh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 24/6/2021.  http://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=435845

 

72 Công văn số 5063/BYT-DP ngày 24/6/2021 của Bộ y tế về việc sử dụng PPE khi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-5063-byt-dp-su-dung-ppe-khi-lay-mau-xet-nghiem-sars-cov-2-204250-d6.html
73 Công văn của Bộ y tế về việc thí điểm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1.  https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8422
74 Quyết định số 3122/QĐ-BYT ngày 28/6/2021 về việc phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8426
75 Công văn số 4042/UBND-DL1 ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.  https://www.quangninh.gov.vn/chuyen-de/baucu/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=100341
76 Công văn số 3527/UBND-VP ngày 30/6/2021 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
77 Cần biết: 5 nhóm người xét nghiệm COVID-19 tăng cường được BHYT và ngân sách Nhà nước chi trả  https://suckhoedoisong.vn/chi-phi-xet-nghiem-covid-19-tang-cuong-duoc-chi-tra-tu-bhyt-va-ngan-sach-nha-nuoc-n196186.html
78 Bộ Y tế thông tin những đối tượng được miễn phí tiền xét nghiệm Covid-19.
 https://laodong.vn/y-te/bo-y-te-thong-tin-nhung-doi-tuong-duoc-mien-phi-tien-xet-nghiem-covid-19-923467.ldo
79 Bộ Y tế hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19.  https://www.vietnamplus.vn/bo-y-te-huong-dan-muc-gia-thanh-toan-chi-phi-xet-nghiem-covid19/725329.vnp
80 Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022.  https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-3355-qd-byt-205112-d1.html
81 Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-COVI-2) https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8454

 

82 Quyết định số 3445/QĐ-BYT ngày 15/7/2021 về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin Covid-19. https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8461
83 Công văn số 2374/LĐTBXH-LĐVL ngày 16/7/2021 của Sở LDTBXH tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường một số giải pháp trọng điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
 
84 Công văn số 4585/UBND-DL1 ngày 17/7/2021 về việc tăng cường kiểm soát người về từ vùng có dịch  http://www.uongbi.gov.vn/ckfinder/userfiles/files/4585CV.pdf
85 Công văn số 2267/UBND-KHNX ngày 17/7/2021 về việc kích hoạt khu cách ly tập trung trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
86 Công điện số 15/UB-UBND ngày 18/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.  https://moit.gov.vn/tin-tuc/bo-cong-thuong-voi-dia-phuong/ha-noi-trien-khai-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-covid-1.html
87 Công điện số 16/UB-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. https://vanban.hanoi.gov.vn//documents/10182/2518750/CD-16-2021.pdf
88  Quyết định số 3429/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn"
 https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8490
89  Infographic: Hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần (F1)  https://moh.gov.vn/tin-tong-hop/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/infographic-huong-dan-tam-thoi-ve-cach-ly-y-te-tai-nha-phong-chong-dich-covid-19-cho-nguoi-tiep-xuc-gan-f1-
90 Công văn số 5741/BYT-KCB ngày 19/7/2021 vể việc củng cố hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh để đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19.  https://thuvienphapluat.vn/cong-van/The-thao-Y-te/Cong-van-5741-BYT-KCB-2021-cung-co-co-so-kham-chua-benh-de-cap-cuu-nguoi-benh-COVID-19-481737.aspx
91 Công văn số 11237/SYT-NVD ngày 22/7/2021 của UBND TP Hà Nội về việc đảm bảo bình ổn giá thuốc cổ truyền, dược liệu trong điều trị Covid-19. https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-11237-syt-nvd-ha-noi-dam-bao-binh-on-gia-thuoc-co-truyen-duoc-lieu-trong-dieu-tri-covid-19-206067-d2.html
92 Công văn số 11251/SYT-NVY ngày 22/7/2021 của Sở y tế Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. https://thuvienphapluat.vn/cong-van/The-thao-Y-te/Cong-van-11436-SYT-NVY-2021-trien-khai-bien-phap-cap-bach-phong-chong-COVID19-Ha-Noi-482614.aspx

 

93

Công văn số 2323/UBND-KGVX ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố.

 https://hanoi.gov.vn/chidaodieuhanh/-/hn
94 Công văn số 5825/BYT-BH ngày 21/7/2021 của Bộ y tế về việc Hướng dẫn thực hiện mã hóa xét nghiệm Covid-19 theo Công văn số 5378/BYT-KHTC https://thuvienphapluat.vn/cong-van/The-thao-Y-te/Cong-van-5825-BYT-BH-2021-huong-dan-thuc-hien-ma-hoa-xet-nghiem-CoVID-19-481908.aspx
95 Công văn số 741/YHCT-QLD ngày 20/7/2021 của Cục quản lý y, dược cổ truyền về việc đảm bảo bình ổn giá thuốc cổ truyền, dược liệu trong điều trị Covid-19.
 https://syt.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/TinTuc/2021/7/27/binh_on_thuoc_co_truyen.pdf
96 Công văn số 11237/SYT-NVD ngày 22/7/2021 của Sở y tế Hà Nội về việc đảm bảo bình ổn giá thuốc cổ truyền, dược liệu trong điều trị Covid-19 https://vanbanluat.com/y-te/cong-van-11237-syt-nvd-so-y-te-thanh-pho-ha-noi-324f3.html#noidung
97 Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố đề phòng, chống dịch Covid-19.  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Chi-thi-17-CT-UBND-2021-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-de-phong-chong-dich-COVID-19-Ha-Noi-482229.aspx
98 Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 25/7/2021 của UBND Quận Thanh Xuân về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Than - Khoáng sản.
http://benhvienthankhoangsan.vn/component/k2/item/751-th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-khu-c%C3%A1ch-ly.html
99 Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ y tế về việc Ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.
https://nhidong.org.vn/huong-dan-danh-cho-nhan-vien-y-te/cong-van-so-3588qd-byt-cua-bo-y-te-ban-hanh-huong-dan-to-chuc-buoi-tiem-chung-v-c1109-1995.aspx
100 Công văn số 3379/TKV-TCNS ngày 26/7/2021 của Tập đoàn TKV về việc Hướng dẫn bổ sung chế độ báo cáo phòng, chống dịch Covid-19. http://benhvienthankhoangsan.vn/component/k2/item/752-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-b%E1%BB%95-sung-ch%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%99-b%C3%A1o-c%C3%A1o-ph%C3%B2ng,-ch%E1%BB%91ng-d%E1%BB%8Bch-covid-19.html
101 Công văn số 3437/TKV-TCNS ngày 29/7/2021 của Tập đoàn TKV về việc triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 trong Tập đoàn.  http://benhvienthankhoangsan.vn/component/k2/item/761-c%C3%B4ng-v%C4%83n-s%E1%BB%91-3437-tkv-tcns-ng%C3%A0y-29-7-2021.html
102 Công văn số 3488/TKV-TCNS ngày 30/7/2021 của Tập đoàn TKV về việc phân bổ chỉ tiêu tiêm phòng Covid-19 tại Quảng Ninh.  http://benhvienthankhoangsan.vn/component/k2/item/764-c%C3%B4ng-v%C4%83n-s%E1%BB%91-3488-tkv-tcns-ng%C3%A0y-30-7-2021.html
103 Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống dịch Covid-19". https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-3638-qd-byt-bo-y-te-206575-d1.html
 104 Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ y tế về việc ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm Sars-CoV-2 dương tính".  https://vncdc.gov.vn/files/article_attachment/2020/12/5053_truy-vet-tiep-xuc-2511_2020_trinh-ban-hanh_finalsigned.pdf
105 Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về phòng, chống dịch Covid-19.
https://vncdc.gov.vn/cong-dien-so-1063cd-ttg-ngay-3172021-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-phong-chong-dich-covid-19-nd16348.html
106 Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 01/8/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. https://www.thudo.gov.vn/newsdetail.aspx?NewsID=9472e0c8-8755-f943-b04a-6af6d59c09d5&CateID=96bafa2f-25de-5242-90fb-6f9a70a8bcb5
107 Quyết định số 3646/QĐ-BYT ngày 31/7/2021 của Bộ y tế về việc ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm Sars-CoV-2. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3646-QD-BYT-2021-Tieu-chi-phan-loai-nguy-co-nguoi-nhiem-SARS-CoV-2-483122.aspx

 

108 Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về phòng, chống dịch Covid-19.  https://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/cong-dien-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-phong-chong-dich-covid-19-i622452/
  109 Công văn số 5068/UBND-DL1 ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh.   https://baoquangninh.com.vn/quang-ninh-tam-dung-mot-so-hoat-dong-ke-tu-12h00-ngay-4-8-de-phong-chong-dich-covid-19-2932943.html
 110 Công văn số 3595/TKV-TCNS ngày 04/8/2021 của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phân bổ chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đợt 6 của tỉnh Quảng Ninh) tại Quảng Ninh.  http://benhvienthankhoangsan.vn/component/k2/item/762-c%C3%B4ng-v%C4%83n-s%E1%BB%91-3595-tkv-tcns-04-8-2021.html
 111 Công văn số 3604/TKV-TCNS ngày 04/8/2021 của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phân bổ chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Quảng Ninh.  http://benhvienthankhoangsan.vn/component/k2/item/763-c%C3%B4ng-v%C4%83n-s%E1%BB%91-3604-tkv-tcns-ng%C3%A0y-04-8-2021.html
112 Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ y tế về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch Covid-19. https://hcdc.vn/public/img/da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709/images/mod1/images/huong-dan-bien-phap-phong-chong-dich-doi-voi-nguoi-ve-tu-khu-vuc-co-dich-covid19/files/2021--6386-BYT-MT.pdf
112 Công số 6373/BYT-BH ngày 06/8/2021 của Bộ y tế về việc hướng dẫn thanh toán KCB BHYT liên quan đến dịch Covid-19. https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-6373-byt-bh-huong-dan-thanh-toan-kham-chua-benh-bhyt-lien-quan-den-dich-covid-19-207012-d6.html
 113

Công văn số 2562/UBND-KT ngày 07/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.

https://luatvietnam.vn/giao-thong/cong-van-2562-ubnd-kt-ha-noi-siet-chat-viec-cap-va-su-dung-giay-di-duong-207113-d2.html
 114 Thông báo số 131/TB-BCĐ ngày 03/8/2021 ngày 03/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TKV
 http://benhvienthankhoangsan.vn/component/k2/item/768-th%C3%B4ng-b%C3%A1o-s%E1%BB%91-131-tb-bc%C4%91-ng%C3%A0y-03-8-2021-ng%C3%A0y-03-8-2021-c%E1%BB%A7a-ban-ch%E1%BB%89-%C4%91%E1%BA%A1o-ph%C3%B2ng,-ch%E1%BB%91ng-d%E1%BB%8Bch-covid-19-tkv.html
115 Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp PCD đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19  https://soyte.phuyen.gov.vn/wps/portal/soyte/Home/page/htvb/van-ban-so-y-te/thuc-hien-cong-van-so-6386-byt-mt-ngay-06-8-2021-cua-bo-y-te-ve-viec-ap-dung-bien-phap-pcd-doi-voi-nguoi-ve-tu-khu-vuc-co-dich-covid-19
  116 Công văn số 6373/BYT-BH ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thanh toán KCB BHYT liên quan đến dịch Covid-19. https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-6373-byt-bh-huong-dan-thanh-toan-kham-chua-benh-bhyt-lien-quan-den-dich-covid-19-207012-d6.html
 117 Quyết định số 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 của Bộ y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.  https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8535
118 Công văn số 1095/QĐ-TKV ngày 10/8/2021 về việc Ban hành kế hoạch, phòng chống dịch Covid-19 và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại Cơ quan Tập đoàn.
 
119 Công văn số 6577/BYT-KCB ngày 12/8/2021 về việc tuân thủ đúng các biện pháp vệ sinh môi trường bề mặt trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-6577-byt-kcb-ve-viec-tuan-thu-dung-cac-bien-phap-ve-sinh-moi-truong-be-mat-trong-co-so-kham-benh-chua-benh-207404-d6.html
 120 Công văn số 6577/BYT-KCB ngày 12/8/2021 của Bộ y tế về việc tuân thủ đúng các biện pháp vệ sinh môi trường bề mặt trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-6577-byt-kcb-ve-viec-tuan-thu-dung-cac-bien-phap-ve-sinh-moi-truong-be-mat-trong-co-so-kham-benh-chua-benh-207404-d6.html
 121 Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ y tế về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-6666-byt-mt-2021-huong-dan-phong-chong-dich-covid-19-tai-co-quan-don-vi-207609-d6.html

 

122 Quyết định số 3993/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 của Bộ y tế về việc ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y tử thi có liên quan đến Covid-19 và việc tổ chức thực hiện
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3993-QD-BYT-2021-Quy-trinh-giam-dinh-phap-y-tu-thi-co-lien-quan-den-COVID-19-485161.aspx
 123 Công văn số 5630/UBND-DL1 ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường giải pháp trọng tâm phòng, chống dịch Covid-19.  https://baoquangninh.com.vn/tiep-tuc-tang-cuong-giai-phap-trong-tam-phong-chong-dich-covid-19-2936179.html
  124 Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.  http://haibatrung.hanoi.gov.vn/documents/815068/1498861/C%C4%90+19_C%C4%90-UBND_21-8-2021.pdf/ff5b8f66-9396-43fd-8359-c949ccf2d823
  125 Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ y tế - Ban hành hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-19.  https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-4042-qd-byt-208009-d1.html
  126 Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà".  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-4038-QD-BYT-2021-Huong-dan-tam-thoi-ve-quan-ly-nguoi-nhiem-COVID19-tai-nha-485482.aspx
127 Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc.
https://vncdc.gov.vn/mediacenter/media/files/1012/08-2021/600_1629772136_762612459684cc07.pdf
 128 Công văn số 746/TTrB-P1 ngày 23/8/2021 của Thanh tra Bộ y tế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm PCD và tiêm vaccine phòng Covid-19.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-746-ttrb-p1-208166-d6.html
 129 Công văn số 7027/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ y tế về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-7027-byt-mt-bo-y-te-208249-d6.html
130 Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 theo mô hình tháp 3 tầng.
https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-4111-qd-byt-2021-tai-lieu-huong-dan-thiet-lap-co-so-thu-dung-dieu-tri-covid-19-208328-d1.html
131 Quyết định số 4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm Covid-19 tại nhà. https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-4109-qd-byt-huong-dan-tam-thoi-danh-muc-thuoc-dieu-tri-ngoai-tru-cho-nguoi-nhiem-covid-19-tai-nha-208327-d1.html
132 Kế hoạch liên tịch số 143/KHLT/TGĐ-CĐTKV ngày 27/8/2021 về việc Phát động phong trào thi đua "Đầy lùi dịch bệnh Covid-19 - Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2021 trong tình hình mới.  http://benhvienthankhoangsan.vn/component/k2/item/786-k%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-li%C3%AAn-t%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%91-143-khlt-tg%C4%91-c%C4%91tkv-ng%C3%A0y-27-8-2021.html
133 Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 về việc ban hành Tài liệu "Hướng dẫn người nhiễm Covid-19 tại nhà".  https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-4156-qd-byt-bo-y-te-208423-d1.html
  Quyết định số 4158/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 về việc ban hành Hướng dẫn phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm Sars-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-4158-QD-BYT-2021-Phong-ngua-lay-nhiem-SARS-CoV-2-trong-co-so-kham-chua-benh-486385.aspx
 134 Quyết định số 4159/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 về việc ban hành Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-4159-qd-byt-bo-y-te-208425-d1.html
 135 Quyết định số 4228/QĐ-KCB ngày 01/9/2021 của Bộ y tế về việc Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2.
  136 Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/Chi-thi-20-CT-UBND-2021-tang-cuong-bien-phap-phong-chong-dich-benh-COVID19-Ha-Noi-486774.aspx
   137 Công điện số 1323/BYT-CĐ ngày 05/9/2021 của Bộ y tế về việc quyết liệt triển khai các giải pháp giảm tử vong do Covid-19 tại TP HCM và các tỉnh phía nam.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-dien-1323-cd-byt-2021-trien-khai-giai-phap-giam-tu-vong-do-covid-19-208761-d6.html

 

    138 Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc Tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  https://luatvietnam.vn/y-te/cong-dien-20-cd-ubnd-208812-d2.html
 139 Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine Covid-19.  https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-4355-qd-byt-2021-huong-dan-tam-thoi-kham-sang-loc-truoc-tiem-chung-covid-19-209099-d1.html
  140 Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021 của Bộ y tế về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.    https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Cong-dien-1409-CD-BYT-2021-bien-phap-phong-chong-dich-COVID19-khi-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-488003.aspx
  Công văn số 7717/BYT-DP ngày 16/9/2021 của Bộ y tế về việc thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19. https://thuvienphapluat.vn/cong-van/the-thao-y-te/cong-van-7717-byt-dp-2021-thuc-hien-cong-tac-tiem-vac-xin-covid19-488174.aspx?v=d
  Công văn số 8673/UBND-VP ngày 18/9/2021 của UBND thành phố Hạ Long ngày 18/9/2021 về việc mở lại một số hoạt động dịch vụ trong tình hình mới.
https://www.quangninh.gov.vn/chuyen-de/nongthonmoi/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=102680
 141 Công văn số 8673/UBND-VP ngày 18/9/2021 của UBND thành phố Hạ Long mở lại hoạt động dịch vụ trong tình hình mới.

https://www.quangninh.gov.vn/chuyen-de/nongthonmoi/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=102680

http://halongcity.gov.vn/web/guest/kinh-te/-/view_content/5681605-ha-long-mo-lai-mot-so-hoat-dong-dich-vu-trong-tinh-hinh-moi.html

 142 Công văn số 8732/UBND-VP ngày 20/9/2021 của UBND thành phố Hạ Long mở lại hoạt động dịch vụ trong tình hình mới.  http://halongcity.gov.vn/web/guest/kinh-te/-/view_content/5683911-tu-00h00-ngay-21-9-ha-long-tiep-tuc-mo-lai-mot-so-hoat-dong-dich-vu-trong-tinh-hinh-moi.html
 143 Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.  https://luatvietnam.vn/y-te/chi-thi-22-ct-ubnd-209676-d2.html
Thông báo số 362-TB/TU ngày 21/9/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại Hội nghị ngày 20/9/2021.  https://baoquangninh.com.vn/quang-ninh-tiep-tuc-trien-khai-dong-bo-quyet-liet-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-3154528.html
  Công văn số 6636/UBND-DL1 ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các giải pháp đảm bảo PCD Covid-19 khi mở lại một số hoạt động kinh tế - xã hội.
https://www.quangninh.gov.vn/donvi/tpuongbi/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=18026

 

Nhóm Văn bản duyệt đăng tải ngày 21/9/2021:
 144 - Quyết định số 2203/QĐ-BCTQG ngày 27/5/2020 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình.   https://m.hanoi.gov.vn/documents/2605401/39860322/Q%C4%90%202203%20-%20Ho%CC%A3%CC%82%20Gia%20%C4%91i%CC%80nh.pdf
 145 - Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc Gia về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động".  https://m.hanoi.gov.vn/documents/2605401/39860322/Q%C4%90%202194%20-%20DANH%20GIA%20NGUY%20CO%20TA%CC%A3I%20NHA%20MAY%20VA%20KY%20TUC%20XA.pdf
 146 - Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc Gia về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng".  https://moh.gov.vn/documents/174521/586911/2225_QD-BCDQG_H%C6%B0%E1%BB%9Bng+d%E1%BA%ABn+COVID-19+t%E1%BA%A1i+khu+DV+%282%29.pdf/c31b99e6-00c0-46d3-9021-91af3ba76059
 147 - Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc Gia về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại lễ tang". https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/39860322/Q%C4%90%202232%20-%20Huong%20dan%20tang%20le%20trong%20di%CC%A3ch%20COVID.pdf
 148 - Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc Gia về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư".  https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/39860322/Q%C4%90%202234%20-%20PCD%20Chung%20Cu%CC%9B.pdf
 149 - Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 về việc ban hành Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới". https://m.hanoi.gov.vn/documents/2605401/39860322/Q%C4%90%203888%20-%20SO%20TAY%20huong%20dan%20thu%CC%9B%CC%A3c%20hie%CC%A3%CC%82n%20trong%20tra%CC%A3ng%20tha%CC%81i%20bi%CC%80nh%20thuong%20moi..pdf
150 - Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ y tế về việc Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp.
 https://m.hanoi.gov.vn/documents/2605401/39860322/QD%202787%20-%20HD%20PA%20PCD%20%20khi%20co%CC%81%20ca%20benh%20ta%CC%A3i%20KCN.%20Final.signed.pdf
 151 - Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ y tế về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.
 https://m.hanoi.gov.vn/documents/2605401/39860322/CV%206666%20-%20HUONG%20DAN%20PCD%20ta%CC%A3i%20CO%20QUAN%2C%20DON%20VI%20%28CV%206666%29.pdf
 152 - Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ giao thông vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.  https://moit.gov.vn/upload/2005517/fck/files/2021_8_24-HUONG_DAN_TAM_THOI_3dfcc.pdf
 153 Thông báo số 370-TB/TU ngày 28/9/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại Hội nghị ngày 27/9/2021.  http://www.uongbi.gov.vn/trien-khai-dong-bo-quyet-liet-cac-bien--phap-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi-p13n54449.html

 

 154 Quyết định số 4539/QĐ-BYT ngày 25/9/2021 của Bộ y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời sử dụng y học cổ truyền để phòng, chống dịch Covid-19"
 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-4539-QD-BYT-2021-huong-dan-tam-thoi-su-dung-y-duoc-co-truyen-phong-chong-COVID19-489253.aspx
 155 Văn bản số 8186/BYT-KCB ngày 29/9/2021 của Bộ y tế về việc tăng cường công tác chẩn đoán, điều trị SXHD. https://thuvienphapluat.vn/cong-van/the-thao-y-te/cong-van-8186-byt-kcb-2021-cong-tac-chan-doan-dieu-tri-sot-xuat-huyet-dengue-489569.aspx?v=d
 156 Văn bản số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ y tế về việc hướng dẫn xét nghiệm Sars-Cov-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh.  https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-8228-BYT-MT-2021-huong-dan-xet-nghiem-SARS-CoV-2-doi-voi-co-so-san-xuat-489599.aspx
Công văn số 15307/SYT-NVY về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.  http://www.hanoimoi.com.vn/search-tag?q=C%C3%B4ng%20v%C4%83n%20s%E1%BB%91%2015307%2FSYT-NVY
Văn bản số 4338/SYT-NVY ngày 30/9/2021 của Sở Y tế Quàng Ninh về việc hướng dẫn xét nghiệm Sars-Cov-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và kiểm soát người về từ vùng dịch  https://www.quangninh.gov.vn/chuyen-de/dichcorona/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=103110
 Công văn 8318/BYT-DP 2021 xét nghiệm, cách ly phòng chống COVID-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ

 

Read 2550 times Last modified on Thứ tư, 27 Tháng 10 2021 03:19
Login to post comments