Thứ hai, 06 Tháng 3 2023 01:31

Thông tư số 02/2023/TT-BYT ngày 09/02/2023

Written by
Rate this item
(0 votes)

Thông tư số 02/2023/TT-BYT ngày 09/02/2023 của Bộ y tế về việc Sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

 

Nguồn tin: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-02-2023-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-15-2016-TT-BYT-benh-nghe-nghiep-huong-bao-hiem-488694.aspx

Read 1096 times
Login to post comments