THÔNG TIN ĐẤU THẦU

 Yêu cầu báo giá cung cấp tủ lạnh bảo quản vắc xin

 

 

I. YÊU CẦU BÁO GIÁ

DỊCH VỤ SỬA CHỮA, THAY THẾ LINH KIỆN, VẬT TƯ CHO MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG 18 THÔNG SỐ - MODEL: CELLTAK ALPHA MEK-6420K

 

 

 

II. YÊU CẦU BÁO GIÁ

DỊCH VỤ SỬA CHỮA, THAY THẾ LINH KIỆN, VẬT TƯ CHO MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP

 

Thứ ba, 24 Tháng 8 2021 09:08

Thông báo mời chào giá rộng rãi

Written by

 

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI