Super User

Super User

Thứ sáu, 22 Tháng 9 2017 02:04

Tổ chức thi vẽ tranh cổ động

TỔ CHỨC THI VẼ TRANH CỔ ĐỘNG

Thực hiện kế hoạch số 20 / KH – TLĐ  ngày 21/6/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công văn số 682 /CĐTKV – TG của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam về việc

“ Tổ chức thi vẽ tranh cổ độngchào mừng đại hội lần thứ XII công đoàn Việt Nam”,Công đoàn Bệnh viện Than – Khoáng sản đề nghị Công đoàn các Trung tâm y tế  trực thuộc, các tổ công đoàn tổ chức vận động cán bộ, viên chức, người lao động trong Bệnh viện tham gia , nội dung và địa chỉ gửi bài dự thi như sau:

Chính sách BHXH được tính trên mức lương cơ sở mới

từ ngày 1 tháng 7 năm 2017

BHXH Việt Nam vừa có công văn hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 1.7.2017.

 

 1. Đối với chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe:

  Người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ ngày 1.7.2017 trở đi, thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

  Riêng với NLĐ đang hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ trước ngày 1.7.2017 mà từ ngày 1.7.2017 trở đi vẫn đang trong thời hạn hưởng thì vẫn hưởng theo mức đang hưởng trước ngày 1.7.2017.

2. Đối với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

NLĐ bắt đầu hưởng trợ cấp từ ngày 1.7.2017 trở đi, thì mức trợ cấp được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng. Còn NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần, hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1.7.2017 trở đi thì mức trợ cấp phục vụ hàng tháng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

3. Đối với chế độ hưu trí:

Nếu NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1.7.2017 trở đi, thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Nếu NLĐ nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc BHXH một lần kể từ ngày 1.7.2017 trở đi mà trước ngày 1.1.2007 đã có thời gian đóng BHXH (bao gồm phụ cấp khu vực), thì mức hưởng trợ cấp khu vực một lần được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1.1.2016 trở đi mà hưởng BHXH một lần, thì tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 63 của Luật BHXH; không điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng BHXH một lần. NLĐ có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1.7.2017 trở đi, nếu mức lương hưu hàng tháng được tính theo quy định mà thấp hơn 1.300.000 đồng thì được bù cho bằng1.300.000 đồng.
  4. Đối với chế độ tử tuất: Trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp khu vực một lần (nếu có) được tính theo mức lương cơ sở tại tháng NLĐ chết.

Nếu chết từ 1.7.2017 trở đi, thì mức trợ cấp được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng. Trợ cấp tử tuất hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng trợ cấp. Đối với những thân nhân bắt đầu hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày 1.7.2017 trở đi, thì mức trợ cấp tử tuất hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng. NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà chết, thì trợ cấp tuất một lần được tính trên mức lương cơ sở tại tháng NLĐ chết.
Đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1.1.2016 trở đi và NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định mà chết, thì tiền lương đã đóng BHXH làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính trợ cấp tuất một lần được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 63 của Luật BHXH.
  5. Đối với trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn:

Nếu cán bộ xã, phường, thị trấn đang chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23.11.1998 của Chính phủ và Khoản 1, Điều 38 Thông tư số 59.2015.TT-BLĐTBXH ngày 29.12.2015 của Bộ LĐ-TB&XH mà hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày 1.7.2017 trở đi, thì mức trợ cấp hàng tháng tính tại thời điểm ngày 1.1.2003 và được điều chỉnh qua các đợt cụ thể theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Mục II Công văn số 3320/BHXH-CSXH ngày 24.8.2016 của BHXH Việt Nam; từ 1.7.2017 được điều chỉnh tăng thêm 7,44%.

Người có thời gian tham gia BHXH theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21.10.2003 của Chính phủ; cán bộ chuyên trách cấp xã đang tự đóng tiếp BHXH và cán bộ chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22.10.2009 của Chính phủ, từ ngày 1.7.2017 hưởng chế độ hưu trí hoặc BHXH một lần thì mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần của số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng. Số tháng đóng BHXH theo mức sinh hoạt phí quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP được điều chỉnh theo mức tăng tương ứng của mức tiền lương tối thiểu chung trước ngày 1.7.2013; từ ngày 1.7.2013 theo mức tăng của mức lương cơ sở từng thời kỳ.
Đối với người đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4.8.2000 và Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6.5.2010 của Thủ tướng Chính phủ và bắt đầu hưởng từ ngày 1.7.2017 trở đi, đến khi Chính phủ ban hành quy định mới về điều chỉnh mức hưởng, thì mức trợ cấp hàng tháng bằng 849.219 đồng/tháng./.

                                                                               (   Tổng hợp tin bài: Bác sỹ Hải Anh

                                                                                   Nguồn: congdoan.vn

                                                                                   Ảnh : sưu tầm. )

         

 

                                                                                          ( Tổng hợp tin bài: Bác sỹ Hải Anh.

                                                                                             Nguồn: Báo Lao động; Ảnh: sưu tầm )

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐI BUỒNG BỆNH TRỰC TIẾP THĂM KHÁM CHO NGƯỜI BỆNH.

Bệnh viện Than – Khoáng sản đi vào điều trị hoạt động nội trú từ đầu tháng 8/2017. Để tăng cường công tác chuyên môn cũng như thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, Giám đốc Bệnh viện đã yêu cầu định kỳ hàng tuần đi buồng cùng các khoa, phòng chuyên môn và chủ trì là Giám đốc Bệnh viện vào các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần.

          Với phương châm “Lấy người bệnh là trung tâm” và “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế  hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, trong quá trình đi buồng bệnh, Giám đốc đã chỉ đạo những việc cần làm ngay như việc hội chẩn các bệnh nhân nặng để có hướng và phác đồ điều trị kịp thời, chấn chỉnh công tác điều trị, quản lý hồ sơ bệnh án, công tác dược, công tác điều dưỡng, công tác thanh quyết toán ra vào viện… yêu cầu khoa và các phòng ban chức năng phối hợp cùng thực hiện. Giám đốc yêu cầu các phòng chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra giám sát để công tác điều trị nội trú ngày càng hoàn thiện hơn.

          Sau hơn một tháng đi vào hoạt động điều trị nội trú cơ bản đã đi vào nề nếp nhưng còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện. Đề nghị các khoa/phòng phối hợp tốt, kịp thời để Bệnh viện ngày càng phát triển.        

Một số hình ảnh Giám đốc đi buồng bệnh cùng các khoa/phòng chuyên môn

         

 

 

                                                                             Tin và bài: Hoàng Ngân

CHẾ ĐỘ ĂN CHO NGƯỜI MẮC BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Đái tháo đường (hay tiểu đường) là một bệnh nội tiết do trong cơ thể thiếu hoặc không có nội tiết tố insulin. Chế độ ăn kiêng giữ một vai trò quan trọng trong việc điều trị đái tháo đường.

Chế độ ăn kiêng cần được điều chỉnh theo từng bệnh nhân và theo mục tiêu điều trị của bác sĩ.

Về nguyên tắc, để bệnh nhân Đái tháo đường có cuộc sống, sinh hoạt gần như người bình thường, vì thế chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân cần được quan tâm đúng mức. Để đảm bảo cho bệnh nhân ĐTĐ có chất lượng cuộc sống tốt cần lưu ý một số nguyên tắc sau đây:
- Chế độ ăn phải gần như người bình thường, chỉ nên hạn chế tối đa ăn thức ăn ngọt như đường, sữa ngọt, bánh kẹo vv...
- Cần ăn uống đúng giờ cả bữa sáng, trưa, tối. Hạn chế ăn bữa phụ, đặc biệt với người thừa cân hoặc béo phì.
- Cần ăn uống ổn định số lượng thức ăn mỗi bữa, đặc biệt là số lượng tinh bột. Vì thuốc uống theo liều cố định do Bác sỹ chỉ định, nếu ăn quá ít sẽ bị hạ đường máu, hoặc nếu ăn quá nhiều sẽ bị tăng đường máu. Lưu ý không ăn thì không dùng thuốc.
- Phối hợp chặt trẽ giữa thời gian dùng thuốc và bữa ăn hàng ngày, nhằm phát huy tối đa tác dụng điều trị và giảm thiểu nguy cơ hạ đường huyết.
- Nên uống nhiều nước: bệnh nhân ĐTĐ cần uống ≥ 3 lít nước/ngày không kể lượng nước trong các bữa ăn. Cần phân bổ lượng nước uống sao cho hợp lý, nên uống 50% lượng nước cần uống trong ngày vào buổi sáng.
- Bệnh nhân có bệnh tim mạch, tăng HA, có bệnh thận cần ăn nhạt tương đối, giảm đạm và vẫn uống đủ nước giúp thận lọc chất thải tốt hơn.
- Bệnh nhân quá cân, béo phì, RLCH lipid cần ăn chế độ ăn giảm cơm (glucid), hạn chế tối đa ăn đường và các thức ăn có đường, tăng cường luyện tập thể lực.
Trong những ngày đầu hay trong những tuần đầu tiên, thức ăn phải được cân để sau đó bệnh nhân biết cách ước tính trọng lượng của các loại thực phẩm một cách tương đối.

Chế độ ăn đáp ứng nhu cầu năng lượng: Nhu cầu tính theo thể trạng và tính chất lao động

Thể trạng Lao động nhẹ Lao động vừa Lao động nặng
Gầy 35kcal/kg 40kcal/kg 45kcal/kg
Trung bình 30kcal/kg 35kcal/kg 40kcal/kg
Béo 25kcal/kg 30kcal/kg 35kcal/kg


Chế độ ăn phải đảm bảo đầy đủ lượng protit, lipit cần thiết cho cơ thể trong đó lượng gluxit chiếm 50% lượng calo chung của khẩu phần, protid chiếm 15%, lipit 35%.

Một số áp dụng trên thực tế:

- Thực phẩm cung cấp gluxit: Bánh mì 40g, gạo 25g, mì sợi 30g, khoai tây 100g, khoai mì tươi 60g, đậu 40g, 1 trái cam vừa, 1 trái chuối vừa, 1 trái táo, 100g nho, 250g dâu tây, 1 trái thơm, 1 trái xoài vừa đều tương đương với 20g gluxit.

- Thực phẩm cung cấp protit: 100g thịt nạc tương đương với 15-18g protit

- Thực phẩm cung cấp lipit: 100g dầu ăn tương đương với 90-100g lipit.

1. Đối với thức ăn chứa tinh bột:

Nên ăn các loại bánh mì không pha trộn với phụ gia như bánh mì đen, gạo lứt, khoai tây, khoai sọ... lượng tinh bột đưa vào cơ thể người tiểu đường nên bằng khoảng 50-60% người thường. Sử dụng thường xuyên các loại ngũ cốc thô, chà xát ít vì lớp vỏ có chứa nhiều Vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Phương thức chế biến chủ yếu là luộc, nướng hoặc hầm chứ không nên chiên xào.

2. Đối với chất đạm:

Hạn chế tối đa thịt hộp, patê, xúc xích... thay vào đó hãy ăn cá, trứng sữa, các sản phẩm chế biến từ sữa, đậu... nên ưu tiên cá mòi và cá chích vì trong hai loại cá này có chứa chất béo có lợi cho việc chống lại bệnh tim mạch và ung thư.

Người tiểu đường có thể ăn các loại thịt lợn, thịt bò đã lấy sạch mỡ. Tránh tuyệt đối da gà, da vịt bởi nó có chứa rất nhiều cholesterol. Cũng như thực phẩm chứa tinh bột, nên chọn cách chế biến là luộc, kho, nướng hơn là chiên.

3. Đối với chất béo:

Phải hết sức hạn chế mỡ, các bác sĩ khuyến cáo lượng cholesteron đưa vào phải dưới 300mg mỗi ngày và lượng mỡ bão hòa phải thay bằng các loại dầu thực vật như dầu đậu nành, dầu olive, dầu mè

4. Rau, trái cây tươi:

Một ngày bệnh nhân tiểu đường nên ăn khoảng 400 gram rau và trái cây tươi, rau quả tươi vừa có tác dụng chống lão hóa, vừa là thức ăn bổ sung vitamin, muối khoáng tốt nhất. Nên ăn cả xác hơn là ép lấy nước uống, chất xơ ở rau quả là thành phần quan trọng làm giảm đường, làm chậm hấp thu đường và đỡ tăng đường sau khi ăn. Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng tốt, người mắc bệnh tiểu đường phải tránh các loại trái cây ngọt như nho, xoài, na, nhãn...

5. Chất ngọt:

Chất ngọt là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh đái tháo đường, nó làm trầm trọng thêm quá trình bệnh lý, tăng các biến chứng nặng nề của bệnh. Lời khuyên của bác sĩ là tránh xa tuyệt đối các loại bánh kẹo, nước ngọt có ga, rượu... Bệnh nhân tiểu đường nên sử dụng các chất ngọt nhân tạo có thể thay đường trong nước uống như Aspartam và sacharine vừa giúp làm giảm lượng đường ăn vào mà vẫn giữ được ngon miệng.

Giữ vững thành phần và thời gian ăn là quan trọng, kết hợp với thể dục thể thao thường xuyên chính là phương pháp điều trị bệnh hiệu quả nhất. Tuy nhiên, chế độ ăn cụ thể phải dựa trên từng bệnh nhân, cân nặng, lượng đường trong máu, bệnh đã có các biến chứng hay chưa. Do vậy cần tham khảo ý kiến của bác sĩ đang theo dõi và điều trị.

Ăn kiêng như thế nào?

-Thực phẩm cần kiêng ăn: Đường, mía, tất cả các loại sữa chế biến, cà phê, kẹo, đá chanh, trái cây đóng hộp, nước quả ép .v.v..

-Thực phẩm hạn chế: Cơm, mì xào, hủ tiếu, bánh canh, bánh mì, các loại khoai ( khoai lang, khoai mì...), bánh bích qui, trái cây ngọt.

-Thực phẩm không hạn chế: Thịt, tôm, cá, cua, mắm, rau, tất cả các loại đậu.

Ở bệnh nhân tiểu đường, đường huyết thường tăng cao sau bữa ăn. Vì thế nên cho bệnh nhân ăn nhiều lần và phân bố lượng calo mỗi bữa cho thích hợp. Trường hợp đang dùng thuốc hạ đường huyết thì nên ăn trước khi ngủ hay thêm bữa vào những bữa ăn chính.

Bệnh nhân Đái tháo đường cần phối hợp chặt chẽ giữa chế độ ăn, luyện tập, dùng thuốc nhằm duy trì cân nặng tránh tăng cân ở bệnh nhân bình thường hoặc thừa cân.

Bệnh viện Than – Khoáng sản có đội ngũ bác sỹ nội khoa giàu kinh nghiệm điều trị các bệnh Nội tiết – Chuyển hóa. Để được tư vấn rõ hơn về bệnh Đái tháo đường, hãy liên hệ với chúng tôi :

BỆNH VIỆN THAN – KHOÁNG SẢN

Điện thoại: 024.36641765

Website: www.benhvienthankhoangsan.vn

    (Tổng hợp tin bài: Bác sỹ Hải Anh

  Ảnh :sưu tầm)

DẤU HIỆU PHÁT HIỆN BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE II

Đái tháo đường type 2 là căn bệnh thường xuất hiện ở người lớn tuổi, từ 40 tuổi trở lên. Bệnh xuất hiện ở người trẻ thường là do có yếu tố gia đình hoặc do thừa cân béo phì. Bệnh thường diễn biến âm thầm đến khi xuất hiện triệu chứng hoặc biến chứng người bệnh mới biết mình mắc bệnh.

Bên cạnh các dịch bệnh mới nổi, tiểu đường được cho là căn bệnh đang trở lại và có tốc độ gia tăng nhanh. Dự kiến trong vòng 10 năm tới, số ca mắc tiểu đường sẽ tăng hơn 50% so với hiện nay, đặc biệt ở các nước có thu nhập trung bình trở lên, con số này có thể lên tới 80% các ca hiện nay.

 Việc phát hiện và điều trị sớm tiểu đường type 2 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng bởi nếu không được điều trị, bệnh sẽ có những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh. Dưới đây là 7 dấu hiệu đầu tiên của bệnh tiểu đường type 2 mà bạn không nên bỏ qua.

Đi tiểu thường xuyên

 Còn được gọi là đa niệu, thường xuyên hoặc đi tiểu nhiều lần là một dấu hiệu cho thấy lượng đường trong máu của bạn cao, nó đã xâm nhập cả vào đường tiết niệu. Quả thận của chúng ta không thể hoạt động nhịp nhàng nếu lượng đường trong cơ thể quá cao, nếu hàm lượng glucose trong nước tiểu cao, nó sẽ phải thu hút một lượng nước từ đó khiến người bệnh phải đi tiểu thường xuyên.

 Khát nước

 Lúc nào cũng cảm thấy khát là một trong những triệu chứng đáng chú ý đầu tiên của bệnh tiểu đường. Khi đường trong máu tăng lên, kèm theo việc đi tiểu nhiều dẫn đến khát nước, cơ thể bạn lúc đó cần lượng nước để bù lại chỗ đã mất đi. Nhiều người cho rằng cứ uống nước nào cũng có thể được, nhưng rượu bia không bao giờ giải quyết được cơn khát của bệnh.

 Hay cảm thấy đói

 Chứng thèm ăn hoặc đói dữ dội cũng là một dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh tiểu đường. Đói là do đường trong máu của bạn quá cao hoặc quá thấp. Đường đảm nhiệm chức năng nuôi tế bào trong cơ thể, khi các tế bào không thể hấp thụ đường do thiếu insulin, cơ thể bạn sẽ phát tín hiệu cần thêm đường để nuôi tế bào, từ đó sinh ra các cơn đói cồn cào trong ruột. Vì vậy người mắc bệnh tiểu đường lúc nào cũng cảm thấy thèm ăn.

 Đau hoặc tê bàn tay, chân

Những cảm giác kiến ​​bò hoặc tê ở tay, ngón tay, bàn chân, ngón chân thường gặp ở người mắc bệnh tiểu đường. Đây là một dấu hiệu thần kinh của bệnh tiểu đường, nhẹ có thể tê bì thoáng qua, nhưng khi đã sưng, đau là đã xuất hiện các tổn thương thần kinh nặng. Nếu người mắc bệnh tiểu đường mà không được điều trị, những biến chứng nặng của bệnh tiểu đường như tê bì hoặc sưng đau chân tay sẽ ngày một trầm trọng.

 Lâu lành vết thương

 Lý do người bị tiểu đường thường khó lành vết thương hơn những người khác là do đường máu tăng cao, làm lượng máu  lưu thông kém. Bên cạnh tác động đến hệ tuần hoàn, bệnh tiểu đường còn ảnh hưởng cả đến hệ miễn dịch, cũng góp phần làm người bệnh khó lành các vết nhiễm trùng hoặc vết thương. Nếu xuất hiện triệu chứng này hãy nghĩ tới bệnh tiểu đường.

Nhìn mờ

 Mờ mắt thường xảy ra sớm nếu người mắc bệnh tiểu đường không được phát hiện và điều trị. Khi  lượng đường trong máu cao, gây dịch chuyển thủy tinh thể của mắt. Tuy nhiên hiện tượng này sẽ tự khỏi khi lượng đường trong máu trở về mức bình thường.

 Mảng da tối màu

 Nếu trên cơ thể xuất hiện những mảng da tối màu, đặc biệt là ở các nếp gấp của da như ở vùng nách, cổ, bẹn... rất có thể đó là dấu hiệu bạn đã mắc tiểu đường loại 2.  Những triệu chứng này được gọi là acanthosis nigricans, là một dấu hiệu của kháng insulin.

Bệnh viện Than – Khoáng sản có đội ngũ bác sỹ nội khoa giàu kinh nghiệm điều trị các bệnh Nội tiết – Chuyển hóa. Để được tư vấn rõ hơn về bệnh Đái tháo đường, hãy liên hệ với chúng tôi :

BỆNH VIỆN THAN – KHOÁNG SẢN

Điện thoại: 024.36641765

Website: www.benhvienthankhoangsan.vn

                                                                         (Tổng hợp tin bài: Bác sỹ Hải Anh

                                                                            Ảnh :sưu tầm  )

Một số chính sách liên quan đến người lao động có hiệu lực từ tháng 6/2017

I.Điều chỉnh giá dịch vụ y tế đối với đối tượng không có thẻ BHYT

Theo Thông tư 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế, có 3 nhóm dịch vụ dành cho người chưa có thẻ BHYT được điều chỉnh khung giá tối đa, gồm:

Giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ;

Giá dịch vụ ngày giường điều trị;

Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hạng bệnh viện.

Trong 3 nhóm dịch vụ này, cả hai nhóm dịch vụ khám bệnh và dịch vụ ngày giường điều trị dự kiến có mức tăng giá cao gấp 2- 4 lần so với giá hiện tại.

Cụ thể: tiền khám bệnh đã tăng gấp 4 lần ở phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã; tăng 2 lần ở bệnh viện hạng 1 và hạng 2. Mức tăng này rất lớn với người bệnh phải điều trị nội trú, điều trị dài ngày.

Ngoài ra, tác động mạnh nhất đến người bệnh chưa có thẻ BHYT phải là nhóm giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hạng BV bất kể người bệnh điều trị ngoại trú hay nội trú, điều trị ít ngày hay dài ngày.
II. Giảm 0,5 % mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Nghị định 44/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành quy định tỉ lệ đóng 0,5 % của người sử dụng lao động vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Theo đó, từ 1/6/2017, người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức như sau:
- 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.
- 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội.
Theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP, đối tượng tham gia điều chỉnh mức đóng như trên gồm: Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác…
III. Ban hành danh mục, tỉ lệ thanh toán vật tư y tế với đối tượng có thẻ BHYT
Thông tư 04/2017/TT-BYT ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
Theo đó, mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở.
Ví dụ:  mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế của người bệnh trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật tại thời điểm tháng lương cơ sở bằng 1.210.000 đồng, cụ thể như sau:
1. Trường hợp người bệnh là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh: Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế của người bệnh trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật = 45 x 100% x 1.210.000 = 54.450.000 đồng;
2. Trường hợp người bệnh là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có mức hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh nhưng chưa đủ thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục trên 5 năm: Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế của người bệnh trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật = 45 x 95% x 1.210.000 = 51.727.500 đồng...
IV. Quy chuẩn khối lượng kiến thức tối thiểu của người tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng nghề
Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong giáo dục nghề nghiệp.
Thông tư áp dụng cho trường cao đẳng, trường trung cấp và các cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Về trình độ trung cấp: Khối lượng kiến thức tối thiểu đối với trình độ trung cấp là 35 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, 50 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và có thời gian học tập từ 1 đến 2 năm học tuỳ theo từng ngành, nghề đào tạo.
Khối lượng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành tùy theo từng ngành, nghề đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ: lý thuyết chiếm từ 25% - 45%; thực hành từ 55% - 75%.
Về trình độ cao đẳng: Khối lượng kiến thức tối thiểu đối với trình độ cao đẳng là 60 tín chỉ và có thời gian học tập từ 02 đến 03 năm học tuỳ theo từng ngành, nghề đào tạo.
Khối lượng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành tùy theo từng ngành, nghề đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ: lý thuyết chiếm từ 30%-50%; thực hành từ 50%-70%.

                                                                                     (Tổng hợp tin bài: Bác sỹ Hải Anh.

                                                                                        Nguồn : congdoan.vn

                                                                                        Ảnh: sưu tầm . )

Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 10:01

Chiếc áo blouse trắng

Đừng bao giờ con quên lý do khoác lên mình chiếc áo blouse trắng

 

Chiếc áo trắng ấy chỉ để cho người ta phân biệt ai là người có thể giúp khi họ đau đớn, cần được chia sẻ và giúp đỡ.

Gửi con trai yêu dấu!

Câu đầu tiên mà mẹ muốn nói: "Chúc mừng con đã công thành danh toại sau bao nhiêu năm chèo thuyền xuôi ngược trên con đường học vấn". Ngày hôm đó khi con đứng trên bục cao nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học từ tay giáo sư, mẹ thật là sung sướng và hãnh diện. Mẹ rất tự hào có được một người con trai thành đạt. Đứa trẻ sơ sinh ngày nào đã trở thành một thanh niên trẻ, đầy tự tin với một tương lai mở rộng trước mắt. Con giống như cây non mà ba mẹ vun trồng suốt bao năm qua, đến bây giờ cho ra quả ngọt, không uổng công ba mẹ chịu cực khổ vì con.

Gần 30 năm, con sống trong sự đùm bọc của ba mẹ. Con vô ưu, vô lo vì ba mẹ đã thay con chở che mọi thứ. Trong ngần ấy năm, ba mẹ đã dạy dỗ và định hướng cho tương lai của con. Đến ngày hôm nay, khi con khoác áo ra trường với mảnh bằng trong tay đã ngẩng đầu cao, bước chân tự tin vững chắc với nụ cười tươi trên môi. Mẹ nghĩ con thật sự trưởng thành và không cần ba mẹ nữa. Kế đến, mẹ có điều này muốn nhắc nhở con: Khi cầm tấm bằng trên tay tức là con đã tự khoác lên mình trách nhiệm giúp đỡ những người nào cần đến con. Trong tương lai nếu như vô tình con gặp được họ trên đường hoặc họ tìm đến, xin con giúp đỡ. Bất kể là ai, giàu có hay nghèo khổ, mẹ mong con đừng quên lời thề mà con từng hứa trước mặt bao nhiêu người và lời con hứa riêng với mẹ.

Con cũng đừng bao giờ vì tiền mà bên trọng bên khinh. Ba mẹ định hướng cho con một nghề phát sinh từ nhân cách của con. Con theo ngành nghề này không phải vì danh tiếng nó mang lại, mà chính vì nó được xuất phát từ tấm lòng nhân ái vị tha của con đó. Gia đình ta không giàu có như bao người khác, tuổi thơ của con vẫn êm đềm bình yên và con được cắp sách đến trường. Như vậy, con đã may mắn hơn nhiều bạn rồi. Nếu ba mẹ muốn con có cuộc sống sang giàu mai sau thì đã hướng dẫn cho con chọn nghề buôn bán hoặc các ngành nghề liên quan đến đầu tư hay ngân hàng. Còn nếu như ba mẹ muốn con có quyền có thế đã hướng dẫn con theo nghề luật, hoặc để con gia nhập quân đội, chứ không phải chuyên ngành mà con đang theo đuổi.

Con nên nhớ tư cách của một con người rất quan trọng, nhưng tư cách của một y sĩ lại càng quan trọng hơn. Chiếc áo trắng mà con khoác lên mình mỗi ngày, không phải để chứng tỏ cho mọi người thấy địa vị của con trong xã hội, nó cũng không phải là thước đo cho sự thành công trên đường đời của con. Chiếc áo trắng ấy chỉ để cho người ta phân biệt ai là người có thể giúp khi họ bị đau đớn, cần được quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ. Cho nên, con đừng bao giờ quên lý do tại sao chọn mặc chiếc áo trắng ấy.

Cuối cùng, mẹ muốn nhắc nhở, đường con đi sẽ không phải lúc nào cũng bằng phẳng, sẽ gặp nhiều trở ngại gập ghềnh phía trước. Sẽ có lúc con cảm thấy vui vẻ khi giúp đỡ được nhiều người, hoặc có lúc con thấy đau buồn, bất lực và cho là mình không đủ khả năng. Cũng có đôi khi con sẽ thấy chán nản vô cùng, cho là mình đã chọn sai nghề, tuy nhiên con hãy yên tâm, nghề nào cũng vậy, có những lúc vui lúc buồn, không ai hoàn toàn hài lòng công việc của mình 100% hết con ạ. Nếu khi nào đó con thấy mất tự tin và bối rối, hãy gọi điện thoại cho ba mẹ. Mặc dù hiện tại ba mẹ không thể giúp gì được cho con nhưng sẽ lắng nghe hết những phiền muộn trong lòng con và biết đâu có thể gợi ý cho con vài lời hữu ích, để con vững tinh thần tiếp tục con đường đang đi.

Mẹ không biết trong tương lai con có thực hiện được giấc mơ và hoài bão mà con ấp ủ bấy lâu nay không, tuy vậy ba mẹ luôn hy vọng con đem hết tài năng và sức lực của mình ra để đóng góp cho xã hội, giúp đỡ những người có hoàn cảnh bất hạnh hơn con. Hy vọng con sẽ không làm mẹ thất vọng và sẽ mãi mãi là niềm tự hào của mẹ. Yêu con thật nhiều.

                                                                                                 (Tin bài: BS.Trần Quang Lương.

       Nguồn: Báo VNExpress)

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN THAN – KHOÁNG SẢN

Năm 2017, nhằm xây dựng Bệnh viện Than – Khoáng sản từng bước trở thành Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, Bệnh viện đã điều động nhân lực và đưa vào hoạt động một số khoa lâm sàng, triển khai điều trị nội trú tại Bệnh viện Than – Khoáng sản từ 01/8/2017.

( Ban Giám đốc Bệnh viện Than – Khoáng sản và các phòng ban chức năng tặng hoa chúc mừng khoa Nội – Nhi – Đông y – Phục hồi chức năng )

-Thực hiện quyết định số 692 / QĐ – BV ngày 10 tháng 7 năm 2017, Khoa Nội – Nhi – Đông y – Phục hồi chức năng đã được kiện toàn về nhân sự để đi vào hoạt động và thực hiện công tác khám chữa bệnh. Khoa được bố trí 50 giường bệnh với đầy đủ trang thiết bị hiện đại .

-Thực hiện quyết định số 693 / QĐ – BV ngày 10 tháng 7 năm 2017, Khoa Hồi sức cấp cứu cũng đã được điều chuyển nhân sự để kiện toàn và đi vào hoạt động.

 

( Ban giám đốc Bệnh viện Than – Khoáng sản và các phòng ban chức năng tặng hoa chúc mừng khoa Hồi sức cấp cứu )

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực của Bệnh viện Than – Khoáng sản; Căn cứ thông báo số 1786/BHXH – GDDBHYT1 ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội;

Bệnh viện Than – Khoáng sản chính  thức triển khai hoạt động điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

 Với những thay đổi và đầu tư cả về cơ sở vật chất và chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Than – Khoáng sản đã và đang tạo môi trường khám chữa bệnh thân thiện với người bệnh.

Bên cạnh làm tốt nhiệm vụ chuyên môn trong công tác khám, chữa bệnh, Bệnh viện Than – Khoáng sản còn chú trọng thay đổi toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, để được người dân tin tưởng tìm đến khám, chữa bệnh.

                                                                   ( Tin bài và ảnh: Bác sỹ Hải Anh )

LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN THAN – KHOÁNG SẢN

Trong tuần qua, tại Bệnh viện Than – Khoáng sản, Lãnh đạo Bệnh viện Đại học y Hà Nội đã có buổi tham quan và làm việc với Ban lãnh đạo Bệnh viện Than – Khoáng sản.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trực thuộc Đại học Y Hà Nội, được thành lập năm 2007. Đây là bệnh viện Đa khoa với đội ngũ thầy thuốc là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ ... có trình độ và tay nghề cao, đảm nhận công tác khám, chữa bệnh và tư vấn sức khỏe các chuyên khoa khác nhau. Bệnh viện là nơi triển khai các kỹ thuật mới, cập nhật và hiện đại trong chẩn đoán, can thiệp và điều trị các loại bệnh lí trong các trường hợp thường gặp, cấp cứu và hiểm nghèo. Đồng thời, bệnh viện là nơi triển khai mô hình kết hợp chặt chẽ giữa điều trị và đào tạo, giảng dạy và chuyển giao kỹ thuật cho các đối tượng sinh viên, học viên sau đại học và các bác sĩ của các cơ sở y tế của mọi miền trên cả nước.

Đoàn cán bộ Bệnh viện Đại học y Hà Nội do  Thạc sỹ Nguyễn Thanh Bình  - Phó giám đốc bệnh viện dẫn đầu đã tham quan các khoa, phòng, các khu vực hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Than – Khoáng sản.

Hai bên đã và đang xem xét nhiều nội dung hợp tác, trong đó trọng tâm là chuyển giao công nghệ, đào tạo nghiên cứu khoa học, chuyển viện và tăng cường liên kết giữa hai bệnh viện.

Bệnh viện Than – Khoáng sản đưa ra những đề xuất, mong muốn Bệnh viện Đại học y Hà Nội  hỗ trợ nhiều mặt, vì lợi ích chung của người bệnh.

Bệnh viện Đại học y Hà Nội cũng xem xét hỗ trợ và hợp tác trong phạm vi của mình, để hai bệnh viện ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:

                                                                             ( Tin bài và ảnh: Bác sỹ Hải Anh )

Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 06:43

Chào mừng quốc khánh 2-9

CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH 2 - 9

“…tất cả dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng.Dân tộc nào cũng có quyền sống ,quyền sung sướng và quyền tự do..Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của pháp hơn 80 năm nay,một dân tộc đã gan góc đứng về phía phe Đồng Minh  chống phát xít mấy năm nay,dân tộc đó phải được tự do,dân tộc đó phải được độc lập!...Nước Việt Nam có quyền đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải đẻ giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.”

 

 

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trước hàng chục vạn đồng bào ở thủ đô Hà Nội, đại diện cho hơn 20 triệu đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ đây lịch sử dân tộc Việt Nam sang trang mới, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

72 năm trôi qua kể từ thời khắc lịch sử ấy, nước Việt Nam ngày càng phát triển và không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập, tự chủ trên trường quốc tế.

Ngày 2/9/1945 đi vào lịch sử như một dấu son chói lọi nhất trong hành trình mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Bản Tuyên ngôn độc lập là văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định quyền tự do, độc lập của nhân dân Việt Nam trước toàn thế giới. Không chỉ vậy, Tuyên ngôn độc lập còn đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, với mục tiêu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Thời gian qua, công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn. Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên rất nhiều. Việt Nam được bạn bè thế giới mến phục, coi là biểu tượng của sự ổn định xã hội, tinh thần chiến thắng đói nghèo, đề cao nhân nghĩa trong thế kỷ XXI.

Những thành tựu to lớn đã đạt được từ ngày thành lập nước đến nay chứng tỏ sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam.

Trên con đường phát triển, Việt Nam đang phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề vững chắc để phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn trong các giai đoạn sau.

 72 năm đã qua, những giá trị dân chủ, công bằng của Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã và đang tiếp sức cho dân tộc Việt Nam đi tới với niềm tin vững chắc. Bản Tuyên ngôn độc lập là sức mạnh tinh thần để dân tộc Việt Nam xây dựng, phát triển đất nước, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc.

 

 

 

                                                  ( Tin bài: Bác sỹ Hải Anh

                                                    Ảnh: nguồn internet )