Cơ sở vật chất

Bệnh viện Than – Khoáng sản là bệnh viện quy mô 200 giường, có cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho người lao động trong Tập đoàn và nhân dân trong khu vực.