Khoa Xét nghiệm

Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Than – Khoáng sản là khoa có nhiệm vụ thực hiện các xét nghiệm về sinh hóa, huyết học, vi sinh cho bệnh nhân đến khám cũng như đi công tác ngoại tuyến.

Hiện nay, những tiến bộ đạt được về kỹ thuật phân tích, về trang thiết bị phân tích nên việc thực hiện các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, vi sinh được sử dụng nhiều, chiếm vị trí hàng đầu trước cả lâm sàng, vì vậy khoa có được đội ngũ  bác sỹ, kỹ thuật viên có kinh nghiệm và chất lượng chuyên môn tốt, để đảm bảo thực hiện công việc được giao kịp thời và hiệu quả.

 1. Nhân lực:
 • Tổng số nhân viên: 10
 • Bác sỹ chuyên khoa I  : 01
 • Điều dưỡng; Kỹ thuật viên: 09
 • Hộ lý: 
 • Tổ chức nhân sự:
 • Phó khoa phụ trách khoa: Tường Thế Bảng
 • KTV trưởng :                   Lê Đức Minh
 1. Chức năng nhiệm vụ :

Khoa Xét nghiệm có những chức năng và nhiệm vụ như sau:

 1. Thực hiện tất cả các xét nghiệm cơ bản, góp phần cùng với bác sỹ chẩn đoán và điều trị những bệnh thường gặp.
 2. Thường xuyên tổ chức công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho các kỹ thuật viên trong khoa.
 3. Gửi lên tuyến trên các bệnh phẩm cần làm xét nghiệm vượt quá khả năng của mình. Tham gia các chương trình ngoại kiểm chất lượng. Định kỳ báo cáo các hoạt động của mình lên các phòng ban chức năng và các tuyến cao hơn.
 • Tổ chức khoa Xét nghiệm

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, khoa Xét nghiệm đã tổ chức khoa như sau:

 • Phòng lấy mẫu xét nghiệm: Bố trí phòng lấy mẫu xét nghiệm tại khoa Khám bệnh để đảm bảo thuận tiện cho bệnh nhân đến khám bệnh.

 

 • Phòng hóa sinh: Để các máy móc thực hiện các xét nghiệm hóa sinh, các dụng cụ để mẫu bệnh phẩm và rác thải nguy hại theo quy định.

 

 • Phòng huyết học : Để các máy móc thực hiện các xét nghiệm huyết học, các dụng cụ để mẫu bệnh phẩm và rác thải nguy hại theo quy định.

 

 • Phòng vi sinh và ký sinh trùng : Để các máy móc thực hiện các xét nghiệm vi sinh, các dụng cụ để mẫu bệnh phẩm và rác thải nguy hại theo quy định.
 • Phòng nhận bệnh phẩm và trả kết quả.
 • Phòng hành chính : Là phòng để  nhân viên trong khoa ngồi giao ban, họp khoa và thực hiện các thủ tục hành chính.
 • Với nhân lực và cách tổ chức sắp xếp khoa như vậy, trong những năm qua, Khoa Xét nghiệm đã luôn hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của toàn Bệnh viện.