Phòng điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

 TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 1. Trưởng phòng: Hồ Thị Như Quỳnh, Điện thoại: 0988.766.063
 2. Phó trưởng phòng: Hoàng Thị Ngân. Điện thoại: 0912.985.958
 3. Kỹ thuật viên trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh: Phạm Thị Xuân Mai.
 4. Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh: Điều dưỡng viên Phạm Thị Tấm
 5. Điều dưỡng trưởng Khoa Bệnh nghề nghiệp: CN. Thiều Thị Thu Hằng.
 6. Kỹ thuật viên trưởng Khoa Xét nghiệm: KTV. Lê Đức Minh
 7. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Phòng thành lập ngày: 18 tháng 11 năm 2013 theo Quyết định số: 521/QĐ-TTYT do Giám đốc Trung tâm y tế lao động Vinacomin (nay là Bệnh viện Than Khoáng sản) đã ký.
III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.
  2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
  3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn, chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình giám đốc bệnh viện phê duyệt.
  4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.
  5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng  vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh.
  6. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định.
  7. Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện, phối hợp với phòng Tổ chức hành chính trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.
  8.  Làm công tác của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn đảm bảo vệ sinh sạch đẹp bệnh viện.
  9. Phối hợp với các khoa phòng Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng.
  10. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
  11. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
 2. Kiểm soát công tác nhiễm khuẩn bệnh viện, triển khai thực hiện theo TT18/2009/TT-BYT.
 3. Kiểm tra đôn đốc các thành viên trong bệnh viện thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn, khi kiểm tra phát hiện các cá nhân không thực hiện đúng quy đinh về kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn có quyền đề nghị với Giám đốc bệnh viện xử lý.
 4. Thực hiện thu gom, xử lý chất thải đúng quy chế.
 5. Nhận dụng cụ đã sử dụng và trả các khoa các dụng cụ đã được tiệt khuẩn.
 6. Thực hiện tiệt khuẩn, khử khuẩn dụng cụ và đồ vải đúng kỹ thuật bệnh viện.
 7. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh bệnh viện luôn sạch đẹp.
  18. Thực hiện nghiêm túc Thông tư 07/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác Điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh, tham mưu xây dựng các quy trình, quy định triển khai thực hiện công tác Điều dưỡng trong bệnh viện, tăng cường giám sát Điều dưỡng thực hiện Quy chế chuyên môn.
  19. Định kỳ 2 năm/lần tổ chức Hội nghị Điều dưỡng để tổng kết trong năm hoạt động và đề ra phương hướng hoạt động cho những năm tiếp theo. Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên.
  20. Đào tạo: Tổ chức tốt các lớp tập huấn điều dưỡng về quy chế chuyên môn, chăm sóc người bệnh theo chuyên khoa, chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. Hàng năm có đề tài NCKH của Điều dưỡng.
  * Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.
  IV. HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ:
 8. Hợp tác với hệ thống Điều dưỡng các đơn vị khác trong nước khi có nhu cầu.
 9. Tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của Bệnh viện phối hợp tốt với Viện điều dưỡng Bắc Đới Hà (Trung Quốc) cử các Điều dưỡng viên đi tham quan học tập nâng cao trình độ chuyên môn về công tác điều trị cũng như chăm sóc bệnh nhân khoa điều trị bệnh nghề nghiệp.
 10. Hợp tác quốc tế với các đơn vị khác khi có điều kiện.

 

 1. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
  Tiếp tục triển khai thực hiện TT07/2011/TT-BYT và TT 18/2009/TT-BYT
  Duy trì công việc thường quy.
  Đẩy mạnh công tác đào tạo quy trình chuyên môn.
  Tham gia nghiên cứu khoa học điều dưỡng..