Phòng y học lao động - Kế hoạch tổng hợp

1.Lãnh đạo phòng:

a.Trưởng phòng:

-BSCKI: Hoàng Văn Quyền.

  ( DĐ: 0912513337)

                    

b.Phó phòng:

-BS: Trần Thị Tuyết Mai.ĐT:0914778738

 

2.Lịch sử:

 Từ khi Trung tâm y tế được thành lập,đã có Phòng Y học lao động- Kế hoạch tổng hợp.Phòng có chức năng, nhiệm vụ nắm tình hình bệnh nhân ra viện,vào viện, chuyển viện, thống kê bệnh tật theo mẫu phân loại bệnh tật quốc tế.Ngoài ra,còn kiểm tra việc thực hiện các chế độ chức trách chuyên môn,an toàn dược,vệ sinh trật tự bệnh phòng, thư viện, nghiên cứu khoa học,đào tạo cán bộ,chỉ đạo ngành.

-Từ năm 2014, theo Quyết định số 9438/QĐ- BCT Trung tâm y tế lao động - Vinacomin đổi tên thành Bệnh viện Than- Khoáng Sản, phòng kế hoạch tổng hợp với nội dung công  việc  và chất lượng công tác yêu cầu cao hơn trước. Hiện nay  Phòng Y học lao động – Kế hoạch tổng hợp kiêm công tác quản lý Dược, Bảo hiểm y tế,Nghiên cứu khoa học,Công nghệ thông tin và chỉ đạo tuyến.

  1. Tổ chức nhân sự: phòng có 14 CBCNV.

- Bác sỹ Chuyên khoa cấp I:03

-Bác sỹ Đa khoa:03

-Dược sỹ Đại học:01

-Chuyên viên Đại học:01

- Cử nhân Y tế Công cộng:01

- Điều dưỡng trung học:02

- Dược sỹ trung cấp :02

- Chuyên viên trung cấp :01

  1. Nhiệm vụ chức năng:

4.1.Nhiệm vụ chung:

* Phòng Y học lao động – Kế hoạch tổng hợp:Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.

+ Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện,hướng dẫn các khoa phòng,phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

+ Tổ chức , theo dõi, đôn đốc,đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem  xét, chỉ đạo.

+ Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

+Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

+ Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

+ Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

+ Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

+ Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

+ Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

+ Quản lý Bảo hiểm y tế.

+ Phát triển và quản lý phần mềm tin học trong toàn bệnh viện.

+Căn cứ vào kế hoạch chung của Bệnh viện, phòng cùng với bộ phận dược lập dự trù, kế hoạch mua sắm thuốc - hóa chất – vật tư y tế trong Bệnh viện, trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo kế hoạch được duyệt.

+ Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng thuốc - vật tư - thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc.

4.2. Nhiệm vụ riêng từng tổ/nhóm:

4.2.1. Thống kê kế hoạch

Thống kê các hoạt động chuyên môn của Bệnh viện:

+ Thu thập các số liệu về hoạt động chuyên môn của các Khoa/phòng.

+ Nhập dữ liệu vào máy tính, xử lý thông tin, in các thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm cho Ban Giám Đốc Bệnh viện, Tập đoàn cũng như cho Bộ Y tế.

Quản lý Kho hồ sơ bệnh án nội trú:

+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ bệnh án nội trú.

+ Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bệnh án nội trú.

+ Phục vụ cán bộ đến nghiên cứu hồ sơ, các đơn vị có nhu cầu mượn hồ sơ bệnh án.

+ Sao bệnh án cho những cá nhân và đơn vị có nhu cầu (Các đơn vị bảo hiểm, công an, thanh tra…)

4.2.2. Chuyên môn: ( Giám sát Quy chế - Khám chữa bệnh – BHYT – Khám sức khỏe )

Giúp ban Giám Đốc kiểm tra và đôn đốc thực hiện tất cả mọi công tác liên quan tới vấn đề khám chữa bệnh và BHYT trong toàn Bệnh viện:

+ Tiếp đón, giám sát hoạt động BHYT cho bệnh nhân đến khám bệnh, xét nghiệm, kê đơn ở khoa khám bệnh. Phối hợp cùng với phòng tài chính kế toán quản lý, giám sát quỹ BHYT để báo cáo thường xuyên với Ban giám đốc cũng như quyết toán BHYT hàng tháng. Giám sát kê đơn thuốc an toàn, hợp lý.

+ Thường xuyên cập nhật những thông tin, nghị định mới của chế độ Bảo hiểm y tế cũng như triển khai áp dụng Công nghệ thông tin vào công tác giám định Bảo hiểm y tế nhằm rút ngắn thời gian cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh trong công tác khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế.

+ Tham gia và chịu trách nhiệm công tác khám sức khỏe cho các cơ quan, xí nghiệp tại Bệnh viện và trong Tập đoàn.

+ Quản lý tai nạn lao động các đơn vị Trong toàn Tập đoàn.

+ Chẩn đoán, điều trị, hội chẩn, chuyển viện, ra viện trong bệnh phòng.

+ Nắm vững và tuân thủ các quy chế chuyên môn, quy chế hồ sơ bệnh án, quy chế thường trực, quy chế cấp cứu.

+ Tham gia phòng chống dịch trong Bệnh viện.

+ Phối hợp cùng các khoa phòng chức năng khác giúp ban Giám đốc thực hiện mọi chế độ kiểm tra theo hướng dẫn của Tập đoàn và Bộ Y Tế.

+ Thường xuyên cùng với Ban giám đốc, Phòng điều dưỡng và khoa Dược đi kiểm tra không báo trước, kết hợp với tình hình điều trị thực tế để đưa ra các giải pháp kịp thời, hợp lý nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.

+ Giúp Ban giám đốc theo dõi và giải quyết các đơn thư khiếu kiện, thắc mắc của bệnh nhân cũng như gia đình bệnh nhân.

+ Quản lý bệnh nghề nghiệp của công nhân trong Tập đoàn thông qua báo cáo y tế định kỳ hàng quý và các đợt kiểm tra trực tiếp cuối năm, từ đó xây dựng kế hoạch gọi công nhân lên súc rửa phổi an toàn, hợp lý, tiết kiệm.

+ Phối hợp cùng đơn vị y tế tuyến dưới lập kế hoạch, bố trí nhân lực, trang thiết bị cho các đoàn khám ngoại tuyến.

+ Lên lịch trực, lịch công tác hàng tuần.

Một số công tác khác:

+ Quản lý việc in ấn các biểu mẫu, sổ sách liên quan đến hoạt động chuyên môn của các Khoa/Phòng trong Bệnh viện.