Lịch sử hình thành và phát triển

v  Bệnh viện Than - Khoáng sản có tiền thân là Trung tâm y tế lao động ngành than. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1175/QĐ-TCCB ngày 15/09/2000 của Tổng công ty Than Việt Nam.

v  Ngày 08/11/2006, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ra Quyết định số 2447/QĐ-HĐTV đổi tên Trung tâm Y tế lao động ngành than thành Trung tâm Y tế lao động - TKV

v  Năm 2007, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã quyết định chuyển Trung tâm y tế than khu vực Vàng Danh từ trực thuộc Công ty Than Vàng Danh - TKV và Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê trực thuộc Công ty TNHH MTV than Mạo Khê - TKV về Trung tâm y tế lao động - TKV (tại Quyết định số 2784/QĐ-NTX ngày 21/11/2007).

v  Từ tháng 01/2011, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành Quyết định số 3103/QĐ-HĐTV ngày 30/12/2010 về việc đổi tên Trung tâm y tế lao động - TKV thành Trung tâm y tế lao động – Vinacomin.

v  Từ tháng 01/2015, Trung tâm được chuyển đổi thành Bệnh viện Than - Khoáng sản tại Quyết định số 9438/QĐ-BCT ngày 21/10/2014 của Bộ Công Thương.

v  Hiện Bệnh viện Than - Khoáng sản hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành tại Quyết định số 2743/QĐ-TKV ngày 30/12/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

TÊN GIAO DCH, ĐA CH CA BNH VIN

  1. Tên gọi:

Tên giao dịch bằng Tiếng Việt: Bệnh viện Than - Khoáng sản.

Tên giao dịch bằng Tiếng Anh: Vinacomin Hospital.

  1. Địa chỉ và thông tin liên lạc:

Trụ sở chính: Ngõ 1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043.664.1775

Fax          :  043.664.6186

Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

CHC NĂNG, NHIM V CA BNH VIN THAN - KHOÁNG SN

  1. Chức năng:

1.1. Là Bệnh viện đầu ngành của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Thực hiện chức năng tham mưu cho Tập đoàn bao gồm và không giới hạn bởi các công việc sau:

1.1.1. Định hướng chiến lược phát triển hệ thống y tế của ngành phù hợp với đặc thù và sự phát triển của Tập đoàn theo quy định của Pháp luật.

1.1.2. Thực hiện công tác quản lý sức khỏe, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người lao động, quản lý bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, vệ sinh lao động.

1.2. Chỉ đạo, hướng dẫn và/hoặc trực tiếp thực hiện khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng.

1.3. Đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế; chỉ đạo tuyến và tham gia phòng, chống dịch bệnh.

1.4. Nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ người bệnh và phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn.

1.5. Các công tác khác do Tập đoàn phân công.

  2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Khám, cấp cứu, chữa bệnh, phục hồi chức năng:

a) Khám, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong Tập đoàn và nhân dân trên địa bàn.

b) Tổ chức triển khai thực hiện các kỹ thuật cao khi đủ điều kiện;

c) Tham gia khám giám định theo yêu cầu của Hội đồng Giám định Y khoa và phân cấp của Bộ Y tế;

d) Phục hồi chức năng sau điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng;

2.2. Đào tạo cán bộ:

a) Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ y tế theo quy định;

b) Đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức trong Bệnh viện và các cơ sở y tế khác khi có nhu cầu;

2.3. Nghiên cứu khoa học:

a) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học để phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng;

b) Chủ trì, tham gia các công trình nghiên cứu khoa học theo sự phân công;

c) Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2.4. Chỉ đạo tuyến:

a) Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn về hệ thống mạng lưới y tế cơ sở;

b) Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp hoạt động về các chương trình công tác y tế  hàng năm đối với các Bệnh viện khu vực và trạm y tế tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

d) Tham gia triển khai các chương trình, dự án y tế liên quan;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ Y tế và Tập đoàn.

2.5. Phòng, chống dịch bệnh:

a) Thường xuyên phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện truyền thông, giáo dục sức khoẻ, phòng chống tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt;

b) Tham gia phòng, chống dịch bệnh; khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ.

2.6. Hợp tác quốc tế:

a) Chủ động thiết lập các mối quan hệ, hợp tác về khám, chữa bệnh, cung cấp trang thiết bị, đào tạo, nghiên cứu khoa học với các nước và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài kể cả các tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; mời chuyên gia người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại đơn vị theo quy định;

d) Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo sự phân công, chỉ đạo của Tập đoàn.

2.7. Quản lý đơn vị:

a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị theo quy định của pháp luật;

b) Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức;

c) Thực hiện chủ trương xã hội hoá ngành y tế của Đảng và Nhà nước; huy động nguồn vốn trong xã hội nhằm đầu tư, nâng cấp Bệnh viện đúng pháp luật.