Công đoàn

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Bệnh viện Than- Khoáng sản đã trải qua 5 kỳ Đại hội. Đại hội lần thứ I, lần thứ IIbầu ra ban Chấp hành gồm 03 đồng chí do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền làm Chủ tịch; Đại hội lần thứ III, thứ IV bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 đồng chí, do đồng chí Trần Quang Lương làm Chủ tịch; Đại hội lần thứ V (2012-2017) bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 đồng chí, do đồng chí Lê Quang Chung làm Chủ tịch;

Công đoàn Bệnh viện tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện, cơ sở thành viên và Công đoàn bộ phận đều do Đại hội bầu ra. Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp Công đoàn thuộc về Đại hội Công đoàn cấp đó.Cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội là Ban chấp hành. Ban chấp hành Công đoàn các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

          Chặng đường 16 nămkhông phải là dài nhưng đầy biến động, thuận lợi và khó khăn đan xen, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự quan tâm, phối hợp tạo điều kiện của lãnh đạo Bệnh viện. Công đoàn Bệnh viện Than- Khoáng sản đã vượt qua mọi thử thách và đạt được nhiều thành tựu đáng kể:

Tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của công đoàn trong đó đặc biệt là chính sách BHXH, BHYT, BHTN được phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời đến với người lao động.Tạo điều kiện cho CNVC và đoàn viên tham gia học tập các lớp chính trị, học tập đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhằm nâng cao trình độ chính trị. Thường xuyên phát động, vận động cán bộ, đoàn viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi hành các chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Ban giám đốc Bệnh viện tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nội dung Quy chế dân chủ, hàng năm tổ chức hội nghị người lao động, tham gia các Hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của CNVC và đoàn viên công đoàn, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc,luôn chăm lo đời sống vật chất tinh thần, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho CNVC và đoàn viên, tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện.

Tổ chức vận động CNVC và đoàn viên trong bệnh viện thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của CNVC và đoàn viên, tham gia quản lý đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Qua nhiều năm liền Công đoàn Bệnh viện được Công đoàn cấp trên công nhận “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” và “Vững mạnh xuất sắc tiêu biểu”, nhiều Cờ Thi đua xuất sắc, Bằng khen, Giấy khen của Công đoàn các cấp:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN THAN- KHOÁNG SẢN

CD01

Đại hội Đại biểu Công đoàn Trung Tâm Y tế lao động nhiệm kỳ V(2012-2015)

CD02

Đồng chí Mai Hữa Tấn – Phó chủ tịch Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

CD03