Đảng bộ

Đảng bộ Bệnh viện Than- Khoáng sản là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện, tuyên truyền, vận động, đảng viên, cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với việc Tái cơ cấu Trung tâm y tế lao động Ngành than năm 2000, từ khi tái cơ cấu đến nay, ban đầu Chi bộ Trung tâm y tế lao động ngành than gồm 8 đảng viên, do đồng chí Vũ Thị Hòa làm Bí thư chi bộ lâm thời. Đến nay trải qua 4 kỳ Đại hội.

Đại hội lần thứ I (2001-2005) bầu ra ban Chi ủy gồm 03 đồng chí do đồng chí Vũ Thị Hòa bầu làm Bí thư Chi Bộ;Đại hội lần thứ II(2005-2010) bầu ra ban Chi ủy gồm 03 đồng chí, đồng chí Vũ Thị Hòa tái cử Bí thư Chi Bộ;

Ngày 04 tháng 7 năm 2007 Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam đã ký quyết định Nâng cấp Chi bộ Trung tâm y tế lao động- TKV trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam thành Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam từ ngày 04/7/2007. Ban chấp hành gồm 5 đồng chí, do đồng chí Vũ Thị Hòa làm Bí thư đảng ủy.

Đại hội lần thứ III (2010-2015) Đại hội đã bầu BCH đảng bộ gồm 5 đồng chí, trong đó, đồng chí Vũ Thị Hòa tái cử Bí thư, đồng chí Trần Quang Lương Phó Bí thư, các đồng chí Nguyễn Đức Thi, Nguyễn Quang Hoài, Nguyễn Thế Sơn Đảng uỷ viên.

Đại hội lần thứ IV (2015-2020) Đại hội đã bầu BCH đảng bộ gồm 5 đồng chí, trong đó, đồng chí đồng chí Trần Quang Lương được bầu làm Bí thư;đồng chí Lê Quang Chung được bầu làm Phó bí thư; các đồng chí Nguyễn Quang Hoài, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Đức Trung được bầu làm ủy viên ban chấp hành.

Đến nay, Đảng bộ Bệnh viện Than- Khoáng sản đã có 96 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ. Cơ cấu tổ chức Đảng của Bệnh viện bao gồm BCH Đảng bộ với 5 đồng chí, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 3 đồng chí và Văn phòng Đảng uỷ gồm 1 đồng chí (trong đó đồng chí Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra).

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Tập đoàn Công Nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, Đảng bộ bệnh viện đã tập trung lãnh đạo, giáo dục đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vươn lên cả về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, từ đó đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước trưởng thành và lớn mạnh không ngừng, xứng đáng là hạt nhân chính trị lãnh đạo Bệnh viện Than- Khoáng sản.

          Đảng bộ luôn phấn đấu đạt và giữ vững danh hiệu đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh” liên tục qua các năm, Đặc biệt các năm 2004; 2006; 2011 Đảng bộ đạt danh hiệu đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ

DB01

Trước giờ khai mạc Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Than- Khoáng sản lần thứ IV Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn và toàn thể Đại biểu tham dự Đại hội đã tới Dâng hoa và vào lăng Kính viếng Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

DB02

Đồng chí:Tiến sỹ Nguyễn Văn Hải Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy,

Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệpThan- Khoáng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đai hội

DB03

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tại Đại hội

DB04

Đảng viên phát biểu tham luận tại Đại hội

DB05

Đồng chí: Tiến sỹ Nguyễn Văn Hải Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy,

Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam  Tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2015-2020