Lịch sử hình thành và phát triển Đoàn thanh niên Bệnh viện Than - Khoáng sản

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện Than – Khoáng sản tiền thân là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm y tế lao động ngành Than, được chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2005.

Giai đoạn từ năm 3/2005 – 8/2007 - Chi đoàn Trung tâm y tế lao động ngành Than trực thuộc Đoàn khối công nghiệp Hà Nội (11/2006 đổi tên Chi đoàn Trung tâm y tế lao động ngành Than thành Chi đoàn Trung tâm y tế lao động – TKV).

            Từ ngày 12/9/2007 - Chi đoàn Trung tâm y tế lao động – TKV chuyển về trực thuộc Đoàn thanh niên Than Quảng Ninh.

Tháng 12/2007, Chi đoàn Trung tâm y tế lao động – TKV đã tiếp nhận thêm 2 chi đoàn trực thuộc là: Chi đoàn Trung tâm y tế than khu vực Vàng Danh và Chi đoàn Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê.

Từ 4/2008 Chi đoàn Trung tâm y tế lao động – TKV được nâng cấp lên Đoàn cơ sở Trung tâm y tế lao động – TKV.

Từ 01/2011 Đoàn cơ sở Trung tâm y tế lao động – TKV đổi tên thành Đoàn cơ sở Trung tâm y tế lao động – Vinacomin.

Từ 01/2015 Đoàn cơ sở Trung tâm y tế lao động – Vinacomin đổi tên thành Đoàn cơ sở Bệnh viện Than – Khoáng sản.

BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ:

 

  1. Từ 12/2005 – 4/2008:

Đồng chí Lê Văn Dương Bí thư BCH chi đoàn Trung tâm y tế lao động - TKV

 

  1. Từ năm 5/2008 – 3/2010:

Đồng chí Lê Anh Tuấn – Bí thư Đoàn cơ sở kiêm Bí thư BCH chi đoàn Trung tâm y tế lao động - TKV

 

III. Từ năm 4/2010 – 2/2017

4/2010 – 7/2014 Đồng chí Nguyễn Vũ Toản – Bí thư Đoàn cơ sở kiêm Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Than – Khoáng sản 

 

 

 

  1. Từ 8/2014-12/2016:

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng – Bí thư chi đoàn Bệnh viện Than – Khoáng sản

 

  1. Từ 01/2017 đến nay:

- Từ 01/2017 – 10/02/2017 Đồng chí Lê Trung Hiếu – Bí thư chi đoàn Bệnh viện Than – Khoáng sản

- Từ 11/02/2017 đến nay, Đồng chí Lê Trung Hiếu – Bí thư Đoàn cơ sở kiêm Bí thư chi đoàn Bệnh viện Than – Khoáng sản