BAN NỮ CÔNG – CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN THAN – KHOÁNG SẢN

BAN NỮ CÔNG – CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN THAN – KHOÁNG SẢN

 

I.Chức năng:
Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện Than – Khoáng sản  về :

1.Công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động.

2.Các chính sách pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ

3. Những vấn đề về giới tính, bình đẳng giới, lồng ghép giới cho hoạt động Công đoàn

4.Công tác cán bộ nữ; vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ.
II. Nhiệm vụ:
1. Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ nữ, các vấn đề về công tác gia đình, về giới và bình đẳng giới, công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, công tác dân số, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.
2. Phối hợp với các khoa, phòng  đề xuất, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với lao động nữ, trẻ em.
3. Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của Công đoàn cơ sở trực thuộc.

4.Chủ động phối hợp với chuyên môn triển khai sơ, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công.

III. Trưởng ban nữ công

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Anh

- Ngày sinh: 16/04/1974

- Địa chỉ liên lạc:    Tổ dân phố số 1 Miêu Nha - Phường Tây Mỗ -  Quận Nam Từ Liêm  - Hà Nội.                

- Điện thoại:   0913.546.516          

- Email:       Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.     

- Facebook: Hai Anh Nguyen

- Học hàm, học vị:     Bác sỹ chuyên khoa cấp I .                                                     

- Chức vụ chính quyền: Phó khoa Nội – Nhi – Đông y – Phục hồi chức năng.

- Chức vụ đoàn thể: Trưởng ban Nữ công .

 

( Đồng chí Nguyễn Thị Hải Anh – Trưởng ban Nữ công – Công đoàn Bệnh viện Than – Khoáng sản )