POSTER TRUYỀN THÔNG

POSTER TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG COVID-19

 

Để góp phần cùng Chính phủ, ngành y tế và toàn xã hội chung tay chiến thắng đại dịch COVID-19, Văn phòng Hội Điều dưỡng Việt Nam và Trung tâm Tư vấn & dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng đã tổ chức biên soạn các Thông điệp truyền thông, các poster về Phòng chống Covid-19.

Các thông điệp truyền thông và poster nhằm mục đích: (1) Đảm bảo an toàn cho người bệnh (2) Đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế; (3) Đảm bảo an toàn cho cộng đồng

Các tài liệu được xây dựng và cập nhật dựa trên các Văn bản hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế, các khuyến cáo của CDC và Tổ chức Y tế thế giới.

Các thông điệp và poster này dùng làm tài liệu để Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên và Kỹ thuật viên dùng làm tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe và tư vấn cho người bệnh trong các cơ sở y tế.

Bạn đọc có thể sử dụng thông tin trong các poster để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế đơn vị tuy nhiên cần ghi rõ nguồn của Hội Điều dưỡng Việt Nam.

1. Thông tin chung về Bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19)

  

2. Hướng dẫn phân loại cách ly người nhiễm Covid-19, người nghi nhiễm và người tiếp xúc

 

3. Những ai phải cách ly y tế tại nhà

 

4. Năm quy định về phòng ở của người cách ly tại nhà

 

5. Chín việc cần làm của người được cách ly tại nhà

  

6. Năm khuyến cáo cho các thành viên của gia đình có người cách ly tại nhà

 

7. Mười nhiệm vụ của Nhân viên y tế giám sát cách ly tại nhà

 

8. Hướng dẫn đeo khẩu trang vải đúng cách

 

9. Mười biện pháp điều trị và theo dõi chung cho người bệnh Covid-19

 

10. Khuyến cáo phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc