TẾT TRỒNG CÂY

BỆNH VIỆN THAN – KHOÁNG SẢN THỰC HIỆN TẾT TRỒNG CÂY

Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021, Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Than – Khoáng sản nhấn mạnh, Tết trồng cây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên đối với công tác môi trường, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".

Trong những ngày đầu xuân Tân Sửu 2021; CBCNV Bệnh viện đã thực hiện trồng cây thuốc nam tại “ Khu vườn cây thuốc nam ” do Khoa Nội – Nhi – Đông Y – Phục hồi chức năng đảm nhận chăm sóc.

 

(Đồng chí Giám đốc Bệnh viện tham gia Tết trồng cây Xuân 2021)

Cách đây hơn 60 năm, ngày 28-11-1959, vi tm nhìn chiến lược, Ch tch H Chí Minh đã viết bài đăng trên Báo Nhân Dân vi nhan đề "Tết trng cây", phân tích ý nghĩa to ln và li ích thiết thc ca vic trng cây, gây rng. Trong bi cnh hin nay, tình hình biến đổi khí hu din biến phc tp, tác động tiêu cc đến s phát trin kinh tế - xã hi đất nước, mt ln na khng định ý nghĩa to ln ca vic trng cây, mt hình thc Tết mang ni dung, ý nghĩa đặc bit sâu sc, lâu dài, toàn din, phc v cuc sng no m, hnh phúc ca nhân dân và s phát trin ca đất nước. Hơn 60 năm qua, li phát động Tết trng cây ca Ch tch H Chí Minh vn còn nguyên giá trđi vào nếp sng thường nht ca nhân dân, tr thành mt phong trào qun chúng sâu rng, mt nét đẹp trong văn hóa truyn thng Vit Nam. Tết trng cây theo tư tưởng ca Người s mãi mãi là động lc to ln, c vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái, nhit tình, ra sc trng cây, trng rng.

Nh li Bác dy, cán b công nhân viên Bnh vin Than - Khoáng sn đã luôn gi vng và phát huy nét đẹp y tr thành mt truyn thng, để Tết trng cây thc s là ngày hi ca Bnh vin, ca các khoa phòng , để Bnh vin ngày càng Xanh - Sch - Đẹp hơn.

Một số hình ảnh Tết trồng cây Xuân 2021:

 

 

 

 

 

                                                                                   Tin bài và ảnh : Bác sỹ Hải Anh