Bệnh viện Than – Khoáng sản đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấc cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Bệnh viện Than – Khoáng sản đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấc cấp, nhiệm kỳ 2021-2026


Ngày bầu cử đang đến gần, cùng với cả nước, cử tri là CBCNV – NLĐ tại Bệnh viện Than – Khoáng sản sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày chủ nhật 23/5/2021. Bệnh viện Than – Khoáng sản đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử .

Đảng ủy; Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử, xây dựng kế hoạch sát với thực tế, tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cử.

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại các nơi dễ quan sát, các sảnh của Bệnh viện, trong thang máy.v.v..

Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo tuyên truyền, thường xuyên truyền tải những thông tin về bầu cử, những điểm mới của cuộc bầu cử lần này tới CBCNV; tuyên truyền về bầu cử trên trang web của Bệnh viện.v.v.. 

Công tác tuyên truyền đang được đẩy mạnh, giúp CBCNV hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân khi lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức, đủ tài để đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

 Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử sẽ là cơ sở quan trọng để cấp ủy các cấp tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của nhân dân. Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, chu đáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh về tuyê truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Bệnh viện :

 

( Tuyên truyền tại sảnh chính Bệnh viện )

(Tranh tuyên truyền được sử dụng trong thang máy) 

 

( Tuyên truyền tại các địa điểm công cộng trong Bệnh viện )

Tin bài và ảnh: Bác sỹ Hải Anh