Đảng bộ Bệnh viện Than - Khoáng sản học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

Đảng bộ Bệnh viện Than - Khoáng sản học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

 (Ảnh tư liệu)

Sáng ngày 13/8/2022, Đảng bộ Bệnh viện Than – Khoáng sản tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với nhiều điểm cầu cùng các đơn vị thuộc TKV khu vực Hà Nội, Bệnh viện Than – Khoáng sản tham gia 2 điểm cầu là Bệnh viện Than – Khoáng sản (tại Hà Nội) và Trung tâm y tế than Khu vực Mạo Khê với toàn bộ các đồng chí Đảng viên tham gia.

Hội nghị đã nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII với các Nghị quyết chuyên đề: về việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao; về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế ; về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới.

Sau buổi học tập, Đảng viên trong các chi bộ thuộc Đảng bộ Bệnh viện tiếp tục nghiên cứu kỹ Nghị quyết để hiểu và nắm rõ, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết; các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đến toàn thể CBCNV-LĐ trong Bệnh viện, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết đã đề ra, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đồng thời tuyên truyền tới toàn thể CBCNV Bệnh viện, sớm đưa nội dung Nghị quyết đi vào thực tiễn.

 

 

(Đảng viên Đảng bộ Bệnh viện Than – Khoáng sản trong buổi học tập Nghị quyết Hội nghị TW 5 khóa XIII)

                                                                           Tin bài và ảnh: Bác sỹ Hải Anh.