Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 nơi công cộng

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 nơi công cộng 

 

 

Nguồn tin: Bộ y tế.