Thứ tư, 10 Tháng 11 2021 13:00

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm

Written by
Rate this item
(0 votes)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao  Động online - Laodong.vn

 


TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

BỆNH VIỆN THAN – KHOÁNG SẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1205/BV-TCHC

Hà nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

Cung cấp dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Than – Khoáng sản

Bệnh viện Than – Khoáng sản tổ chức mời chào hàng cạnh tranh rút gọn về cung cấp Gói dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Than – Khoáng sản.

Bệnh viện Than - Khoáng sản kính mời các Nhà cung cấp tham gia báo giá cung cấp gói dịch vụ trên với các nội dung sau:

1. Bên mời chào giá: Bệnh viện Than - Khoáng sản.

2. Tên gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Than – Khoáng sản.

Thông tin chi tiết về gói dịch vụ trên được thể hiện trong Bản yêu cầu báo giá (BYCBG) được ban hành tại Quyết định số 1202/QĐ-BV ngày 10/11/2021 của Bệnh viện Than – Khoáng sản.

3. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá (BYCBG): Từ 7h30 ngày 15/11/2021 đến 15h00 ngày 19 tháng 11 năm 2021 (Trong giờ hành chính vào các ngày làm việc).

- Bệnh viện Than – Khoáng sản phát trực tiếp hoặc gửi cho Nhà cung cấp BYCBG qua email trong thời gian phát hành BYCBG.

- Mỗi nhà cung cấp chỉ được nhận 01 (một) BYCBG.

- Khi đến nhận BYCBG tại Phòng Tổ chức – Hành chính (Bệnh viện Than – Khoáng sản), đại diện khách hàng phải xuất trình Giấy giới thiệu còn hiệu lực.

Đối với trường hợp nhận BYCBG bằng hình thức qua email, Nhà cung cấp phải scan các loại giấy tờ sau: Giấy giới thiệu còn hiệu lực, CMTND/CCCD còn giá trị gửi về mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. để nhận BYCBG theo quy định.

4. Thời gian nộp Hồ sơ báo giá: Trước 15h00 ngày 19 tháng 11 năm 2021.

5. Thời gian mở Hồ sơ báo giá: 16h00 ngày 19 tháng 11 năm 2021.

Địa điểm mở Hồ sơ báo giá: Phòng họp (tầng 5, nhà B) thuộc Bệnh viện Than - Khoáng sản (Địa chỉ: Ngõ 1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

6. Thông báo và đăng tải thông tin mời báo giá:

Bệnh viện sẽ đăng tải đầy đủ các thông tin chào giá trên trang Web của TKV (http://www.vinacomin.vn) và trang Web của Bệnh viện (http://benhvienthankhoangsan.vn)

Bệnh viện Than – Khoáng sản kính mời các Nhà cung cấp có đủ năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh vào thời gian, địa điểm đã được nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các nhà cung cấp dịch vụ;

- Phòng TCHC (thực hiện);

- Lưu: VT, TCHC.

                                      

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Quang Chung

Read 231 times Last modified on Thứ năm, 11 Tháng 11 2021 01:19
Login to post comments